Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>


Ankieta

xxxxx

[Zobacz wyniki]
[Poprzednie ankiety]


Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Witamy

 Serdecznie witamy na naszej stronie internetowej Koleżanki i Kolegów lekarzy weterynarii wolnej praktyki z całej Polski oraz sympatyków naszej grupy zawodowej. Ten serwis przeznaczony jest właśnie dla Was!! Znajdziecie tu bieżące informacje, przemyślenia, poglądy, wystąpienia z zakresu spraw społeczno-zawodowych. Członków Stowarzyszenia zapraszamy do naszego forum, na którym możemy wymieniać poglądy w sprawach najbardziej aktualnych! Zainteresowanych członkostwem, po przeczytaniu statutu i zapoznaniu się z wzorem deklaracji członkowskiej, zapraszamy do działu "Kontakt". Życzymy miłego surfowania. Wszelkie uwagi kierujcie do zarządu stowarzyszenia na adres : stowarzyszenie@medicusveterinarius.plPOCZYTAJ

2006/12/13 01:23:24

"Wystąpienie Jacka Sośnickiego"- Namysłów 10.12.2006

Lista artykułów...>>


POCZYTAJ

2006/12/12 01:19:38

"Na gorąco z Namysłowa"- Włodek Szczerbiak

Lista artykułów...>>


POCZYTAJ

2006/12/04 08:41:56

"Adwokat" - tekst Włodka Szczerbiaka

Lista artykułów...>>


KOMUNIKAT

2006/11/22 00:13:00

10 grudnia 2006 roku ( niedziela )
zapraszamy na debatę

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki
"Medicus Veterinarius".

Początek obrad o godz. 11.00 w Dużej Sali Urzędu Miasta w Namysłowie przy ulicy Dubois.

- zaprosiliśmy przedstawicieli naszego Departamentu, Głównego Inspektoratu, Izby Krajowej,
- zapraszamy wszystkich lekarzy weterynarii, niezależnie w jakiej formie wykonują zawód.

„Są w weterynarii rachunki krzywd,
obca dłoń ich też nie przekreśli,
ale krwi nie odmówi nikt:
wysączymy ją z piersi i z pieśni.”

     Wielkimi krokami nadchodzą strategiczne zmiany w weterynarii, a tym samym zmiany dla lekarzy pracujących zarówno w Inspekcji, jak i dla lekarzy wykonujących czynności z wyznaczeń. Towarzyszą im liczne korekty przepisów w rozmaity sposób powiązanych z działaniami weterynarii.
     Porozmawiajmy o ustawach:
- o Zawodzie Lekarza Wet. i izbach lekarsko-weterynaryjnych
- o Zakładach Leczniczych dla zwierząt
- Ustawie-Prawo Farmaceutyczne
- o Inspekcji Weterynaryjnej
- o swobodzie działalności gospodarczej
- nowo powstającej Ustawie o Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności (tajemniczej)
- o identyfikacji i rejestracji zwierząt (IRZ)
- o najbardziej nas dotyczących projektach rozporządzeń do tych ustaw (opłaty, wynagrodzenia)
- o projekcie wprowadzenia kierunku studiów „pielęgniarz weterynaryjny”
Te sprawy nas dotyczą i często bulwersują.
     W przygotowaniu rewolucyjnych posunięć, jak się wydaje najmniejsze znaczenie miał głos osób żywotnie zainteresowanych planowaną reformą - głos lekarzy weterynarii. W chwili wdrażania nowych przepisów zostaną zwolnieni z pracy wszyscy dotychczasowi pracownicy Inspekcji. Ich późniejsze sukcesywne zatrudnianie będzie zależne od potrzeb nowo powstającej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności, która pozostając w Ministerstwie Rolnictwa, będzie kierowana przez Inspektorów Głównego, Wojewódzkich i Powiatowych nie muszących być lekarzami weterynarii. Oprócz zasadniczej zmiany nastąpi wiele innych. Nadszedł czas, kiedy musimy poważnie porozmawiać o przyszłości weterynarii.
     Przedstawione do konsultacji dwa rządowe projekty ustaw o Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności zostały w całości odrzucone przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną w związku z ich szkodliwością dla środowiska lekarzy weterynarii i niezapewnieniem należytej weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego. Powstaje obecnie trzeci –„tajemniczy”- projekt niekonsultowany z Krajową Radą Lek.-Weterynaryjną.
     Zapraszamy wszystkich lekarzy wet., którzy chcą wziąć udział w debacie o najistotniejszych sprawach dla naszego zawodu. Nasza debata będzie doskonałym forum wymiany poglądów również dla tych Kolegów, którzy na naszej stronie internetowej skrywają się za tajemniczymi pseudonimami, a mają wiele ciekawych rozwiązań godnych przedstawienia na szerokim forum, a zwłaszcza zaproszonym gościom.
     Ta debata jest dla Was i mamy nadzieję, że jak zwykle frekwencja w Namysłowie będzie wysoka.

PS: podzielcie się tą informacją z Kolegami w powiatach i zorganizujcie spotkania, na których określicie Wasze stanowiska wobec zaistniałych problemów. Pamiętajcie, że Stowarzyszenie jest organizacją dobrowolną, którego siła zależy tylko i wyłącznie od Was. Wasze przybycie to udowodni.

(0-77) 410 19 30
(0-77) 410 30 90
e-mail:stowarzyszenie@medicusveterinarius.pl

Zarząd Stowarzyszenia


POCZYTAJ

2006/11/08 00:35:54

"Czas działania i czas prawdy"
- Włodzimierz Gibasiewicz

Lista artykułów...>>


POCZYTAJ

2006/11/05 15:26:28

"Ciemno wszędzie, głucho wszędzie.
Co to będzie, co to będzie?"

Ten artykuł nie jest przykładem współpracy polsko-radzieckiej. To przykład współpracy prywatnego z państwowym, terenowca z powiatowym. Czyli Włodek Szczerbiak i Kazimierz Janik w zgodnym duecie.

Lista artykułów...>>


POCZYTAJ

2006/11/05 13:06:43

"Nowe, ale po staremu...czyli płakać się chce"- Artur Krakowiak

Lista artykułów...>>


POCZYTAJ

2006/10/30 22:23:29

CZY UCZEŃ PRZERÓSŁ MISTRZA ?

Dzień 1 listopada- Wszystkich Świętych - groby, zaduma ....

A co u nas ? Politycy wespół z GIW-em kopią grób weterynarii ! Jak ? Poczytajcie..

INSPEKCJA WETERYNARYJNA NIE POTRZEBUJE PIENIĘDZY !!!!!

W tym miesiącu w-ce min. Zagórski na spotkaniu z WLW dawał im do wykorzystania jeszcze w tym roku 40 mln złotych, a oni nie wzięli mówiąc, że nawet tych pieniędzy co mają nie wykorzystają !!!
A mogli je wydać np. na pomoc przy monitoringu, nieopłacaną od lat, na zwalczanie chorób zakaźnych, można było kupić choćby stacje wytrawiania do badania dzików w lecznicach i.t.d.

GLW informuje ministra, że nie widzi możliwości uznania badań monitoringowych i badania mięsa za czynności weterynaryjne, to nadal mają być czynności administracyjne i analiza substancji. Jeśli tak, to do ich wykonywania nie są potrzebni lekarze wet. I tu nagle pojawia się idea studiów z pielęgniarstwa weterynaryjnego !!! Czyżby mieli to być nowi pracownicy do badania zwierząt rzeźnych i mięsa, a także wykonania monitoringu ? Właśnie tak !!! Przecież to nie są czynności weterynaryjne, a stąd już prosta droga do utworzenia wymarzonej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności bez lekarzy wet., którzy „zatruwają życie" lobby mięsnemu !!!

Dalsze zmiany w rzeźniach ?

  Ależ oczywiście, że są planowane !!!
PLW otrzymali pismo, w którym zażądano od nich, by sporządzili listę zakładów mięsnych, ile one wpłacają na konto PIW., ilu lekarzy jest tam zatrudnionych i ile etatów potrzeba, by zapewnić tam badanie. Etatów kalkulacyjnych po 2600 PLN. brutto.
  WRACA ETATYZACJA DO ZAKŁADÓW MIĘSNYCH !!!
Np. zakład wpłaca na konto PIW 7000 PLN. Po co dawać 93% tej kwoty lekarzowi prywatnej praktyki, skoro można do tego zakładu zatrudnić inspektora za 2600 brutto,4400 zł. oddać do budżetu.
  To nas czeka !!!
Kolejny gwóźdź do weterynaryjnej trumny ? A proszę bardzo.!
Przygotowywana jest nowa ustawa ( ustawa, a nie instrukcja GL, którą można łatwo zmienić) wg.której lekarz wet. wykonując monitoring będzie musiał wykonać IRZ. Stawka 2 zł od sztuki bydła i 1 zł od owcy czy kozy. Ten druk IRZ to kilkanaście stron !! Ile gospodarstw w ciągu dnia będziemy w stanie w ten sposób zbadać ? Jaka będzie rentowność tej pracy? A to jak wykonaliśmy IRZ będzie kontrolował pracownik ARiMR. Ciekawe czy też za 2 zł od sztuki?

I kto oprócz polityków nam tę trumnę szykuje?
  GIW I WIW !!!!
Pracownicy tych instytucji od 1 listopada mają zapewnioną "dożywotnią" pracę na swoich stanowiskach. W jaki sposób? A w taki, że wchodzi w życie ustawa o zasobach kadrowych służby cywilnej i w naszym zawodzie trafią do nich z urzędu ludzie zajmujący obecnie stanowiska od WLW wzwyż. A nowi, którzy by się chcieli do tych zasobów dostać muszą zdać egzamin tak ustawiony, by było to prawie niemożliwe ( np. konieczność władania dwoma językami obcymi). W ten sposób zostali utrąceni kandydaci na GLW popierani przez Izbę i "Medicusa", gdyż obecnie nie zajmują oni wymaganych stanowisk, by się do owych zasobów dostać automatycznie z urzędu.

A co z inspektorami szczebla powiatowego ?
  Otóż nie będzie podwyżek, a jedynie mnożenie biedaetatów. Jeśli się to nie uda, to dokładanie zadań. Powiatowi lekarze już drżą na myśl, skąd wezmą pracowników do rzeźni i monitoringu za 1300 - 1500 zł ( kalkulacyjne 2600 minus ZUS, podatek, itp.), a będą z tego rozliczani, przecież rzeźnie muszą działać. Czyżby z Bułgarii czy Rumunii, a może znowu myśli się o Ukrainie? Przecież takie pomysły już były, pamiętacie ?!
Gdy pojawiły się pomysły utworzenia Insp. Bezpieczeństwa Żywności wydawało się, że współpraca między Izbą, Medicusem i GIW-em będzie dobra i wyprowadzimy Polską weterynarię na spokojne wody. A co z tego pozostało ?
  Gwarancja zatrudnienia dla GIW I WIW (z pensją ok.8000 PLN) i mizeria dla PLW, jego inspektorów i lekarzy wolnej praktyki.
Jeśli do tego dodać to, że inspektorzy będą mogli nie należeć do Izby, to kto ich będzie bronił ? Zostaną już kompletnie sami z pensją 1300 zł.
A czy Izba będzie istnieć ? Wygląda na to, że nie. Wg zamiarów rządu korporacje zawodowe mają być zlikwidowane z naszą na czele. Co zostaje ?
Zostaje nasze Stowarzyszenie „Medicus" - koło ratunkowe, które uratowało nasz zawód w 2004 roku.
Koledzy- użyjmy go jeszcze raz i nie dajmy wyrwać go sobie z rąk. Jeśli jesteście zainteresowani debatą nad stanem weterynarii w Polsce nad jej przyszłością, jeśli chcecie zadać pytania politykom i przedstawicielom GIW-u, to zorganizujemy spotkanie w listopadzie/grudniu.
Odpowiedzcie, czy chcecie wziąć w nim udział i czy chcecie bronić własnego zawodu i trudu jaki włożyliście w to, by być tym, kim jesteście.

  Jeszcze jedna prośba w imieniu Skarbnika Stowarzyszenia. Jeśli zależy Wam na istnieniu Stowarzyszenia, na utrzymaniu naszej strony internetowej jako forum wymiany myśli i szybkiej komunikacji prosimy w miarę możliwości o stałe regulowanie składek przez członków. Mile widziana będzie pomoc od sympatyków naszego Stowarzyszenia. Numery konta znajdziecie na naszej stronie
  Jednocześnie prosimy o merytoryczną i kulturalną dyskusję pod artykułami. Jej treść świadczy o Nas.

P.S.
Prosimy o wydrukowanie tego artykułu i przekazanie kolegom, którzy nie korzystają z dobrodziejstw internetu. Tylko akcja zakrojona na szeroką skalę ma szansę powodzenia.

Za Zarząd Stowarzyszenia
Prezes Piotr Kałużny


POCZYTAJ

2006/10/29 17:47:54

"Co w trawie piszczy" -pyta Jacek Sośnicki

Lista artykułów...>>


POCZYTAJ

2006/09/28 22:42:54

"Życie jest piękne" wg Włodka Szczerbiaka

Lista artykułów...>>


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39

Forum

Weterynaria po nowemu... (7)
Uczmy się kochać ludzi... (13)
Ustawa o zawodzie lekarza weterynarii (102)
Forum i co dalej..? (67)
Ministerstwo chce nam złożyć życzenia. Ma nawet prezent !!! (45)
COVID czyli co widzę (0)
IZBY (270)
Nie na temat. (57)
Porozumienie... (5)
A S F (85)

Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Odsłon: 6348980

statystyki www stat.pl

© copyright 2004-2005 by Drag, design by Kokuryu. Wszelkie prawa zastrzeżone.