Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>


Ankieta

xxxxx

[Zobacz wyniki]
[Poprzednie ankiety]


Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Witamy

 Serdecznie witamy na naszej stronie internetowej Koleżanki i Kolegów lekarzy weterynarii wolnej praktyki z całej Polski oraz sympatyków naszej grupy zawodowej. Ten serwis przeznaczony jest właśnie dla Was!! Znajdziecie tu bieżące informacje, przemyślenia, poglądy, wystąpienia z zakresu spraw społeczno-zawodowych. Członków Stowarzyszenia zapraszamy do naszego forum, na którym możemy wymieniać poglądy w sprawach najbardziej aktualnych! Zainteresowanych członkostwem, po przeczytaniu statutu i zapoznaniu się z wzorem deklaracji członkowskiej, zapraszamy do działu "Kontakt". Życzymy miłego surfowania. Wszelkie uwagi kierujcie do zarządu stowarzyszenia na adres : stowarzyszenie@medicusveterinarius.plPOCZYTAJ

2005/01/26 18:21:29

Jak zwykle doskonały tekst Włodka Szczerbiaka

      Zapraszamy do Artykułów

Czytaj...>>


ze spotkania z Głównym Lekarzem Weterynarii

2005/01/20 21:52:25

KOMUNIKAT
z rozmów naszych przedstawicieli z Głównym Lekarzem Weterynarii

     W dniu 18.01.2005 roku w siedzibie Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Warszawie odbyło się spotkanie Głównego Lekarza Weterynarii z przedstawicielami Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Lekarzy Wolnej Praktyki „Medicus Veterinarius”,Krajowej i Warszawskiej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w obecności przedstawicieli Departamentu Bezpieczeństwa i Weterynarii. Stwierdzamy, że w czasie spotkania nie zostały poruszone i rozwiązane najistotniejsze, drażliwe tematy nurtujące obecnie środowisko lekarzy weterynarii. Nie znalazły rozwiązania żadne bieżące, nabrzmiałe i palące problemy związane z wyznaczeniami, podpisywaniem umów z powiatowymi lekarzami weterynarii, sposobem finansowania zadań itp. Z inicjatywy Głównego Lekarza Weterynarii zajęto się projektami regulacji, które mogą zacząć obowiązywać dopiero w 2006 roku i później. Otrzymaliśmy zapewnienie, że sprawami 2005 roku zajmiemy się w najbliższym czasie podczas następnych spotkań. Wystosowano apel do powiatowych lekarzy weterynarii o 2 tygodniową zwłokę w podpisywaniu umów na monitoring bydła do czasu rozmów z Ministrem Rolnictwa i Finansów.

v-ce prezes WILW Marek Mastalerek i Prezes Stowarzyszenia Julian Kruszyński


Tezy

2005/01/20 21:44:21

Tezy wystąpień na Walnym Zebraniu Głównego Lekarza Weterynarii Krzysztofa Jażdżewskiego i Prezesa Warszawskiej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Tadeusza Jakubowskiego


     K. Jażdżewski - Główny Inspektorat nie będzie dokonywał rewolucyjnych zmian. Rok 2005 jest rokiem przygotowań do wprowadzenia zmian w roku 2006, w którym planuje się zwiększenie środków na zwalczanie chorób zakaźnych (monitoring).Jest szansa na pieniądze na ten cel z Unii Europejskiej w postaci 50% dopłaty do pieniędzy przeznaczonych na weterynarię z naszego budżetu i część tej kwoty może być przeznaczona na powolny wzrost stawek za badania monitoringowe. Będzie więcej zadań dla lekarzy wolnej praktyki np. ocena dobrostanu zwierząt. Póki co otrzymamy z budżetu na 2005 rok kilka milionów złotych mniej (planowano o 13%, ale dołożono 5 mln), co może spowodować kłopoty z utrzymaniem się Inspekcji. W wyznaczaniu do badań monitoringowych GIW chce powrócić do lecznic (np. podpisanie umowy z 1 lekarzem i sporządzenie listy osób upoważnionych do wykonywania czynności) a w przypadku badania mięsa są 2 możliwości: z lecznicą jak wyżej (ale tu może być doliczany VAT) albo z wyznaczeniem osoby fizycznej (ale tu opłaty na ZUS). Opłata za badanie mięsa musi zawierać w sobie VAT i w związku z tym właściciele zakładów mięsnych nie będą mogli odliczać VAT-u. Przetwórcy powinni jednak wyrazić zgodę na podniesienie cen za badanie o 7%. Rozporządzenie Parlamentu i Rady Europy nr 882/2004 o kontrolach określa minimalne stawki za określone czynności urzędowe np.: za badanie 1 szt. bydła - 5 Euro, a za 1 szt. trzody pow.25 kg - 1 Euro. Stawki mają być wyrównane w całej Unii w 2006 roku. Szczepienie psów p. wściekliźnie będzie uwolnione, nie trzeba będzie wpłacać pieniędzy do PIW-u. Ministerstwo Finansów określi maksymalną stawkę za szczepienie. Jeden z Kolegów, członek Stowarzyszenia odczytał fragment cennika dotyczącego pszczół. Krajowe Centrum Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych określiło w cenniku pozycję: za badanie sensoryczne miodu tj. barwa, konsystencja, smak, zapach- opłata wynosi 150 złotych. Natomiast Rozp. Ministra Roln. i R.W. (Dz.U. Nr 241, poz.2088) w cenniku określa stawkę za pobranie próbek miodu do badań laboratoryjnych (łyżką do słoiczka) na kwotę ś 21 złotych. Pozostawiamy to bez komentarza.
     T. Jakubowski - świadomie wybraliśmy ten piękny zawód, ale w 2004 roku świadomie starano się nam go obrzydzić, a myśmy chcieli tylko normalności. Protest rozpoczął się jako skutek ochrony partykularnych interesów pewnych grup, które w jawny sposób zagrabiły to, co lekarze wet. do tej pory mieli. Rozliczanie od sztuki było prawidłowe, ale nie do końca wypełnione (lekarz musiałby mieć zapłacone za czas pracy stracony z winy właściciela ubojni, a także wyższą stawkę za pracę w nocy, święta i inny nienormalny czas pracy). Przypomniał, że jest autorem wzoru bardzo uproszczonej i ulepszonej książki leczenia zwierząt, dużo mniej skomplikowanej od propozycji dr Walterbacha. Obawy Kolegów, że po uwolnieniu szczepienia p. wściekliźnie zacznie się walka o teren są nieuzasadnione. Rada Lekarsko-Weterynaryjna może podjąć decyzję, że delegaci na zjazdy wspólnie z Lekarzem Powiatowym będą wspólnie dzielić zadania. Powinniśmy wszyscy pójść na wybory samorządowe i wybrać ludzi, do których mamy zaufanie i gwarancję spełnienia naszych oczekiwań. Dobrze, że Inspekcja też należy do Izby, bo jest to pewien sposób dyscyplinowania jako członków, ale nie może tak być, by wszystkimi rzecznikami i sędziami byli inspektorzy. Ma to być grupa mieszana. Brakiem pieniędzy dla Inspekcji nie należy się przejmować. Wystarczy przez pół roku odstąpić od badań monitoringowych i pieniądze te można wycisnąć.
     Pani Dyrektor Maria Boratyn-Laudańska przedstawiła działania Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w zakresie przygotowywania nowych ustaw i rozporządzeń.


Tekst wystąpienia dr Gołaszewski

2005/01/20 21:41:58

Zapraszamy do zapoznania sie z wystąpieniem dr Gołaszewski na walnym zgromadzeniu w Namysłów dnia 16.01.2005

"Czytaj...>>"


PODZIĘKOWANIE

2005/01/20 20:26:54

Bardzo serdecznie dziękujemy Panu Profesorowi dr hab. Romanowi Lechowskiemu za wyrażenie zgody na publikację artykułu z „Weterynarii po dyplomie” (nr 6 listopad 2004).

Treść publikacji pozostawiamy bez zbędnego komentarza.


"Zapraszamy do Artykułów"


Tekst wystąpienia Jacka Sośnickiego

2005/01/20 00:38:36

Tekst wystąpienia Kol. Jacka Sośnickiego na Walnym Zebraniu 16 stycznia 2005 roku

"Czytaj...>>"


ODPOWIEDŹ UNII !!!!

2004/12/31 15:12:05

Zarząd Stowarzyszenia informuje koleżanki i kolegów, iż wpłynęła już odpowiedź Komisji Europejskiej na nasze pismo wystosowane jako wypełnienie uchwały II Zjazdu Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki ( Radomsko 24.10.2004r ).
Treść tej odpowiedzi będzie przedmiotem analizy i dyskusji na naszym II Walnym Zebraniu członków i sympatyków Stowarzyszenia w Namysłowie 16.01.2005r .


Serdecznie zapraszamy na ciekawe spotkanie.

Za zarząd Stowarzyszenia
Julian Kruszyński


****Wesołych Świąt****

2004/12/22 21:11:13

DRODZY PRZYJACIELE

     Pragniemy, by radość, optymizm i zdrowie nie opuszczało Was nie tylko przez okres Świąt Bożego Narodzenia, ale przez cały nadchodzący 2005 rok. Niech te Święta będą dla Was okresem wytchnienia, miłości i pełni rodzinnego ciepła, a nowy rok czasem spokojnej pracy, która da Wam pełną satysfakcję z wykonywania naszego pięknego zawodu, a Waszym rodzinom zapewni spokojny i szczęśliwy byt.

Zarząd Stowarzyszenia

^
/ *\
/ o  * \
 '' ''
/ *  *  \
/ o    *   \
/ O * *      \
o '''        '''o
/ o    o \
/ 0 *      *  \
/ o           *    \
/ *     O        *    \
0''''''''''      ''''''''''0
| |


Uwaga!!! WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE!!!

2004/12/22 19:42:43

KOMUNIKAT

      

W dniu 16 stycznia 2005 roku ( niedziela ) odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki "Medicus Veterinarius".
      Początek obrad o godz. 11.00 w Dużej Sali Urzędu Miasta w Namysłowie przy ulicy Duboisa. Zarząd wystosował zaproszenie do Głównego Lekarza Weterynarii dr Krzysztofa Jażdżewskiego.
      Na spotkanie zapraszamy serdecznie członków i sympatyków Stowarzyszenia z całego kraju. W sprawach szczegółowych prosimy o kontakt na telefony:

(0-77) 410 19 30
(0-77) 410 30 90

Zarząd Stowarzyszenia


Na Nowy Rok

2004/12/22 19:40:41

NA NOWY ROK

         

Szanowni Przyjaciele, Lekarze Weterynarii Wolnej Praktyki!

      Mamy nadzieję, że nadchodzący rok będzie już tylko rokiem wzrostu prestiżu naszego zawodu i początkiem końca społecznej i finansowej degradacji.
      Rok 2004, jako jeden z najczarniejszych w historii naszego zawodu już się kończy. Pesymista powiedziałby, że nigdy nie jest tak źle, żeby nie mogło być jeszcze gorzej. Zróbmy wszystko, aby się mylił.
      Zarząd Stowarzyszenia wiąże duże nadzieje z nowym Głównym Lekarzem Weterynarii dr Krzysztofem Jażdżewskim, ale spraw zaległych, a powstałych za czasów jego poprzednika jest mnóstwo. Codziennie dochodzą do nas sygnały, że lekarze wet. odmawiają lub odmówią podpisywania umów na badania monitoringowe bydła w nowym roku. Przed takim scenariuszem ostrzegaliśmy GIW.
      Jednocześnie są też sygnały optymistyczne, że nasze Koleżanki i Koledzy bardzo aktywnie angażują się w wyborach delegatów na Zjazdy Izb Okręgowych. Chyba już wszyscy zrozumieli, że najwyższa pora, żeby swoje sprawy wziąć w swoje ręce. Mijający rok dobitnie pokazał, że bez szerokiej reprezentacji lekarzy wolnej praktyki we władzach samorządowych zawód nasz uległ katastrofalnej degrengoladzie.
      Sprawozdanie z XXII Posiedzenia Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z połowy września br. zamieszczone w "Życiu Weterynaryjnym" nr 12/2004 zaakcentowało tematy, które powinny być załatwione przez Radę Krajową. Uważny czytelnik zauważy na pewno, że tematy te pokrywają się dokładnie z postulatami Komitetu Protestacyjnego z sierpnia br. Chciałoby się rzec: lepiej późno, niż wcale.

      Drodzy Przyjaciele!

Nie bójmy się działać dla naszego wspólnego dobra i dla polepszenia naszej weterynaryjnej przyszłości.

Chyba już dosyć czekania, że ktoś to zrobi za nas.

Zarząd Stowarzyszenia


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39

Forum

Weterynaria po nowemu... (7)
Uczmy się kochać ludzi... (13)
Ustawa o zawodzie lekarza weterynarii (102)
Forum i co dalej..? (67)
Ministerstwo chce nam złożyć życzenia. Ma nawet prezent !!! (45)
COVID czyli co widzę (0)
IZBY (270)
Nie na temat. (57)
Porozumienie... (5)
A S F (85)

Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Odsłon: 6348958

statystyki www stat.pl

© copyright 2004-2005 by Drag, design by Kokuryu. Wszelkie prawa zastrzeżone.