Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>


Ankieta

xxxxx

[Zobacz wyniki]
[Poprzednie ankiety]


Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Witamy

 Serdecznie witamy na naszej stronie internetowej Koleżanki i Kolegów lekarzy weterynarii wolnej praktyki z całej Polski oraz sympatyków naszej grupy zawodowej. Ten serwis przeznaczony jest właśnie dla Was!! Znajdziecie tu bieżące informacje, przemyślenia, poglądy, wystąpienia z zakresu spraw społeczno-zawodowych. Członków Stowarzyszenia zapraszamy do naszego forum, na którym możemy wymieniać poglądy w sprawach najbardziej aktualnych! Zainteresowanych członkostwem, po przeczytaniu statutu i zapoznaniu się z wzorem deklaracji członkowskiej, zapraszamy do działu "Kontakt". Życzymy miłego surfowania. Wszelkie uwagi kierujcie do zarządu stowarzyszenia na adres : stowarzyszenie@medicusveterinarius.plKomunikat !!!!!

2004/06/18 08:29:39

Warszawa, 16 06.2004 ( środa ) godz.20.40

KOMUNIKAT NR 6

      Ze spotkania Komitetu Protestacyjnego Ogólnopolskiego Porozumienia Stowarzyszeń Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi panem Jerzym Pilarczykiem w dniu 16 czerwca 2004 roku.

      Strona rządowa zobowiązała się przedłożyć 17 czerwca 2004 roku nowe projekty rozporządzeń zmieniające oprotestowane rozporządzenia o opłatach i wynagrodzeniach. Projekty mają zostać zaopiniowane przez stronę weterynaryjną i zainteresowane organizacje branżowe.

   Przypominamy Koleżankom i Kolegom, że do czasu podpisania zadawalającego nas rozporządzenia o opłatach i wynagradzaniu lekarzy wet. wstrzymujemy się z podpisywaniem umów z wyznaczenia.

      Do ukończenia negocjacji podtrzymujemy określoną wcześniej formę protestu. Jeżeli rozporządzenia będą zgodne z naszymi oczekiwaniami protestu nie będzie.

      Wg oświadczenia Ministra Finansów, popartego pismem PP1/811-471/PELM-276/04KSz czynności wykonywane z wyznaczenia nie są objęte podatkiem VAT, natomiast usługi lekarsko-weterynaryjne są opodatkowane stawką 7% VAT.

Za Komitet Protestacyjny

Julian Kruszyński


Komunikat !!!!!

2004/06/15 22:53:42

Warszawa, 15 06.2004 (wtorek) godz.22.30

KOMUNIKAT NR 5

      Ze spotkania Komitetu Protestacyjnego Ogólnopolskiego Porozumienia Stowarzyszeń Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi panem Jerzym Pilarczykiem w dniu 15 czerwca ( wtorek) 2004 roku.

   W wyniku rozmów przyjęto następujące ustalenia:

   1)w dniu dzisiejszym zostały uzgodnione propozycje wysokości opłat i zasady wynagradzania lekarzy weterynarii z tytułu wykonywania czynności urzędowych w ramach wyznaczenia.

   2)Stawki opłat zostaną w dniu 16.06.04 (środa) przedstawione do uzgodnienia z branżą mięsną i izbą rolniczą.

            Za Komitet Protestacyjny                                                    Sekretarz Stanu

            Julian Kruszyński                                                                     Jerzy Pilarczyk

      Komitet Protestacyjny biorąc pod uwagę postęp negocjacji ze stroną rządową postanowił odstąpić od protestu w dniu 17 czerwca 2004 roku. Gotowość protestacyjna nadal obowiązuje do czasu ostatecznych uzgodnień.

      Koleżanki i Koledzy ! Serdecznie dziękujemy za ogromne poparcie, które wyrażacie poprzez telefony, faxy, e-maile i listy. Ta nasza zawodowa solidarność utwierdza nas w przekonaniu, że to co robimy ma sens i będzie służyło nam wszystkim.

Trzymajcie kciuki za chłopaków w Warszawie, bo walczą już trzeci dzień!!!


Postulaty - Warszawa 14 czerwca 2004 r

2004/06/15 22:33:37

Warszawa 14 czerwca 2004 r

POSTULATY OGÓLNOPOLSKIEGO POROZUMIENIA

STOWARZYSZEŃ LEKARZY WETERYNARII WOLNEJ PRAKTYKI

      Problemy pilne:

1. Wypłata przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii zaległych należności z tytułu wykonywania czynności urzędowych w maju 2004 roku przez wyznaczonych lekarzy weterynarii

2. Jednoznaczne określenie sposobu pobierania i naliczania podatku VAT od wynagrodzeń za czynności urzędowe wykonywane przez lekarzy weterynarii.

3. Wynagrodzenie powinno być zgodne z uzasadnieniem do Rozp. Min.R.. i R.W. z dnia 25.08.2003 roku, w którym stawki podatku VAT będą doliczane do obowiązujących opłat weterynaryjnych

więcej >>


Program w TVP1 - korekta

2004/06/15 14:57:22

UWAGA!!!

      Program o którym mowa w poprzednim komunikacie, poświecony naszej wizycie
w Ministerstwie Rolnictwa, bedzie wyemitowany jutro tj. w środe 16-05-2004r o godzinie 12.10
w TVP1
. Przepraszamy!!! Nieporozumienie nie wynikło z Naszej winy.


Ze spotkania z Sekretarzem Stanu J. Pilarczykiem

2004/06/14 21:26:02

KOMUNIKAT NR 4

      W wyniku spotkania przyjęto następujące ustalenia:

- do godz 13.00 dnia jutrzejszego (wtorek 15 czerwca) zostanie przedstawione stanowisko w sprawie pobierania
podatku VAT za czynności wykonywane z wyznaczenia, jak również obowiązującej stawki VAT za usługi weterynaryjne

- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podejmie prace nad nowelizacją dwóch rozporządzeń:

1) z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, miejsc pobierania opłat oraz zakresu i sposobu przekazywania informacji Komisji Europejskiej

2) z dnia 07 czerwca 2004 roku w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii
i inne osoby wyznaczone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii

      Rozporządzenie zmieniające powyższe rozporządzenia planuje się wydać do końca czerwca 2004 r. W dniu jutrzejszym zostanie przyjęty tryb pracy dotyczący pozostałych postulatów w zakresie zmiany ustaw weterynaryjnych.

            Za Komitet Protestacyjny            Sekretarz Stanu
            Julian Kruszyński                           Jerzy Pilarczyk

      Komitet Protestacyjny prosi Koleżanki i Kolegów o utrzymywanie pogotowia protestacyjnego na
dzień 17 czerwca ( czwartek ) 2004 roku . 15 czerwca (wtorek) możliwa jest relacja ze spotkania w TVP 1 o godz. 12.10 w programie

"Agro-biznes".

Ostateczne ustalenia dotyczące podjęcia akcji protestacyjnej podamy w KOMUNIKACIE NR 5.


Komunikat

2004/06/08 17:07:47

KOMUNIKAT NR 3

   Dnia 08 czerwca (wtorek) doszło do uzgodnienia między Komitetem Protestacyjnym a Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi terminu pierwszego spotkania, które odbędzie się 14 czerwca 2004 roku (poniedziałek) w budynku Ministerstwa o godz. 11.00.
   Prosimy Koleżanki i Kolegów o pozostanie w pogotowiu protestacyjnym. O wynikach spotkania poinformujemy Was 15 czerwca możliwie jak najszybciej.

Członków Komitetu Protestacyjnego prosimy o pilny kontakt telefoniczny z siedzibą Komitetu na nr 0-77 4101 930


Artykuły

2004/06/08 16:17:18

Nowe artykuły:

Moje przemyślenia o sytuacji w zawodzie >>
Poparcie dla dr Golca >>


Komunikat

2004/06/08 09:32:37

KOMUNIKAT NR 2
z posiedzenia Zarządu Komitetu Protestacyjnego
odbytego w dniu 07 czerwca 2004 roku

Koleżanki i Koledzy !

   Informujemy, że otrzymaliśmy potwierdzenie przyjęcia wpływu naszego pisma dotyczącego protestu do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii w dniu 02 czerwca 2004 roku. Do chwili obecnej tj. do 07 czerwca 2004 roku do godz.23.00 minister nie zajął żadnego stanowiska.
   W związku z tym trwają intensywne przygotowania do podjęcia akcji protestacyjnej w dniu 17 czerwca 2004 roku.
   W zależności od rozwoju sytuacji będziemy informować Was na bieżąco. Docierają do nas pierwsze sygnały o wywieraniu przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii presji na Kolegów wykonujących czynności z wyznaczenia mające na celu bojkot apelu Krajowej Rady Lekarsko - Weterynaryjnej o niepodpisywanie umów z wyznaczenia w obecnym stanie prawnym.
   Wzywamy Kolegów do niepodpisywania jakichkolwiek aneksów do umów zawartych z Powiatowymi Lekarzami Weterynarii przed 1 maja 2004 roku. Musimy dochować zasad zawodowej solidarności i doprowadzić do satysfakcjonujących całe środowisko weterynaryjne rozwiązań.

z koleżeńskim pozdrowieniem

Zarząd Komitetu Protestacyjnego


Komunikat Komitetu Protestacyjnego

2004/06/05 00:02:30

Drogie koleżanki i koledzy!

   Serdecznie dziękujemy za wyrazy poparcia, które przeszło nasze wszelkie oczekiwania. Bardzo cieszymy się, że jesteście z nami. Rozmawiajcie dalej z innymi kolegami w całej Polsce. Im więcej ludzi będzie pracować tym szybciej osiągniemy cel. W tej chwili trwają prace nad przygotowaniem kilkuosobowego zespołu do prowadzenia wstępnych rozmów w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. O wynikach tych rozmów natychmiast Was powiadomimy!

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Za Zarząd Komitetu Protestacyjnego
Julian Kruszyński


Nowe artykuły..

2004/06/01 16:15:34

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z nowymi tekstami, dostępnymi w dziale Artykuły:

Apel do prezesów rad >>
List do ministra rolnictwa >>
Postulaty Komitetu Protestacyjnego >>
Sprawozdanie ze zjazdu w Radomsku >>


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39

Forum

Weterynaria po nowemu... (9)
Uczmy się kochać ludzi... (13)
Ustawa o zawodzie lekarza weterynarii (102)
Forum i co dalej..? (67)
Ministerstwo chce nam złożyć życzenia. Ma nawet prezent !!! (45)
COVID czyli co widzę (0)
IZBY (270)
Nie na temat. (57)
Porozumienie... (5)
A S F (85)

Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Odsłon: 6395974

statystyki www stat.pl

© copyright 2004-2005 by Drag, design by Kokuryu. Wszelkie prawa zastrzeżone.