Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>


Ankieta

xxxxx

[Zobacz wyniki]
[Poprzednie ankiety]


Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Witamy

 Serdecznie witamy na naszej stronie internetowej Koleżanki i Kolegów lekarzy weterynarii wolnej praktyki z całej Polski oraz sympatyków naszej grupy zawodowej. Ten serwis przeznaczony jest właśnie dla Was!! Znajdziecie tu bieżące informacje, przemyślenia, poglądy, wystąpienia z zakresu spraw społeczno-zawodowych. Członków Stowarzyszenia zapraszamy do naszego forum, na którym możemy wymieniać poglądy w sprawach najbardziej aktualnych! Zainteresowanych członkostwem, po przeczytaniu statutu i zapoznaniu się z wzorem deklaracji członkowskiej, zapraszamy do działu "Kontakt". Życzymy miłego surfowania. Wszelkie uwagi kierujcie do zarządu stowarzyszenia na adres : stowarzyszenie@medicusveterinarius.plSprawozdanie ze zjazdu w Radomsku

2004/06/01 16:11:25

PROTEST!!!

Sprawozdanie ze Zjazdu Lekarzy Weterynarii
Radomsko
30 maja 2004 roku

   30 maja 2004 r w Domu Kultury w Radomsku z inicjatywy Ogólnopolskiego Porozumienia Stowarzyszeń Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki odbył się zjazd lekarzy weterynarii z całej Polski zaniepokojonych pogarszającą się sytuacją w naszym zawodzie.
Wypełnili oni całą salę kinowo-widowiskową. Przybyli oni reprezentując kolegówz następujących powiatów: Gryfice, Działdowo, Godap, Miedzychód, Poznań, Swarzędz, Słupca, Konin, Września, Środa Wlkp., Śrem, Jarocin, Kalisz, Ostrów Wlkp., Ostrzeszów, Kępno, Łódż, Sieradz, Zduńska Wola, Łask, Rawa Mazowiecka, Wieruszów, Wieluń, Bełchatów, Piotrków Trybunalski, Tomaszów Maz., Pajęczno, Radomsko, Włocławek, Warszawa, Mińsk Maz., Otwock, Przysucha, Sokołów Podl., Trzebnica, Wrocław, Namysłów, Brzeg, Opole, Częstochowa, Lubliniec, Gliwice, Chorzów, Racibórz, Pszczyna, Katowice, Kielce, Końskie, Jędrzejów, Ostrowiec Świętokrzyski, Lublin, Lubartów, Biała Podl., Kraków, Limanowa, Nowy Sącz, Nowy Targ, Zakopane i Jasło.
   W spotkaniu uczestniczyli: prezes Krajowej rady Lekarsko-Weterynaryjnej dr B.Winiecki, zastępca Głównego Lekarza Weterynarii dr A.Rudy, posłowie A.Musiał i B.Bujak (poparcia udzieliła poseł E.Radziszewska), prezes Warszawskiej Rady T.Jakubowski i Lubelskiej T.Wróblewski oraz T.Górski, W.Golec, A.Lisowski z Rady Krajowej.
   Na początku zjazdu postanowiono wesprzeć finansowo nasze dwie koleżankiL: Kasię Mróz z Oleśnicy i Beatę Gawlas z Bielska-Białej oczekujące na skomplikowane i drogie operacje. Zbiórka wśród kolegów dała efekt w postaci 4.105 zł i 200 koron czeskich. W kilkunastu wystąpieniach koledzy ostro skrytykowali postępowanie Głównego Inspektoratu Weterynarii za bałagan panujący w inspekcji, brak właściwych i wiarygodnych informacji dotyczących sposobu opodatkowania, ciągłe obniżanie stawek za czynności wykonywane przez lekarzy wet. oraz zamiar wprowadzenia personelu pomocniczego do ubojni w chwili kiedy wielu lekarzy nie ma zapewnionego minimum finansowego.
   Prezes B.Winiecki przedstawił działania Krajowej Rady w kontaktach z Głównym Inspektoratem, ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz sejmową Komisją Rolnictwa. Wyraził opinię, że w kręgach tych znajdują się osoby bardzo często nieprzychylne weterynarii, a często działające przeciw naszej korporacji. Prezes przypomniał, że Krajowa Rada podjęła apel do lekarzy wolnej praktyki o niepodpisywanie zleceń z powiatowymi lekarzami.
   Wystąpienia A.Rudego w najmniejszym stopniu nie wyjaśniły postępowania strony rządowej, a zwłaszcza Głównego Inspektoratu i spotkało się ze zdecydowanie negatywnym przyjęciem przez zebranych.
   Z wielkim aplauzem przyjęto wypowiedź Prezesa Warszawskiej Rady Lek.-Wet. Tadeusza Jakubowskiego, którą przytaczamy w skrócie:
"Za bałagan, brak rozporządzeń dotyczący VAT-u i wynagrodzeń lekarzy odpowiada Główny Inspektorat Weterynarii. Od 1 maja działamy bezprawnie, bo nie podpisaliśmy z inspektoratami żadnych umów. Inspekcja w maju nie funkcjonuje, ale lekarze wykonują prace zlecone niejako z obowiązku i poczucia odpowiedzialności. Lekarze wet. wolnej praktyki poprzez pewne powiązania i zależności od inspektoratów nie mogą odpowiednio artykułować swego oburzenia z obecnej sytuacji, to uzależnienie nas zniewala. Wnioski Rady Krajowej do ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt nie zostały podpisane przez Głównego Lekarza Weterynarii uzależnionego od strony rządowej, a wice-minister Pilarczyk odrzucał wszystkie postulaty Rady Krajowej. Podział na zakłady mięsne duże i małe jest dużym błędem GIW-u a inspektoraty stracą na tym około 20 mln złotych. Nasze kalkulacje są inne, a minister Olejniczak powinien przyjechać do nas na konsultacje i uzgodnienia. Dyrektor Departamentu Weterynarii i Bezpieczeństwa Żywności wymarzył sobie sytuację, gdy w zakładach mięsnych będą zatrudnieni lekarze na etatach inspekcji i wtedy próby buntu zostaną opanowane. Nic w tym dziwnego, skoro dyrektor jest zootechnikiem. Rada Krajowa oprotestowała w całości rozporządzenie o wynagradzaniu lekarzy weterynarii. Lekarz praktyk musi znać te same przepisy, które zna kontrolujący go inspektor. Upór Głównego Inspektoratu w obniżaniu dochodów inspektoratów powiatowych jest zaprzeczeniem tezy o samofinansowaniu się inspekcji weterynaryjnej. Uzgadnianie uwłaczających dla lekarzy stawek za nadzory z producentami i importerami jest po prostu farsą. Główny Lekarz Wet. zażądał od lekarzy wojewódzkich listy lekarzy "buntowników", a wojewódzki lekarz z Olsztyna już polecił sporządzać takie listy swoim powiatowym. Uchwała Zjazdu Warszawskiej Rady Lek-Wet. dotyczyła potrzeby organizowania nadzwyczajnych zjazdów rad okręgowych, odpowiedzialności Głównego Lekarza Weterynarii i jego zastępców za niesamowity bałagan panujący w inspekcji i w efekcie wniosek o ich odwołanie oraz zaproszenie ministra do natychmiastowego spotkania z samorządem lekarsko-weterynaryjnym. Kuriozalnym jest fakt wykonywania przez lekarzy prac zleconych bez wyznaczeń ( bezprawnie, a może i bezpłatnie?), a także zastraszanie lekarzy przez powiatowych powierzających im prace".
   Kilku z kolegów słusznie podkreślało potrzebę znacznego podwyższenia wynagrodzeń dla lekarzy pracujących w inspekcji weterynaryjnej, co spotkało się z poparciem kolegów.    Wyrazem naszego protestu jest powołanie 25 osobowego Komitetu Protestacyjnego, który postanowił:
1. Wystąpić do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz do Ministra Finansów o podjęcie rozmów i negocjacji na temat aktów prawnych dotyczących weterynarii.
2. Podjąć ogólnopolski aktywny protest lekarzy weterynarii wolnej praktyki w przypadku niepodjęcia przez ministrów rozmów do dnia 14.06.2004- jednodniowy protest ostrzegawczy w ubojniach 17 czerwca 2004 roku.
3. Poprzeć apel Krajowej Rady z dnia 11.05.2004 roku do lekarzy weterynarii, członków Okręgowych Izb o odmowę zawierania umów na wykonywanie czynności z wyznaczenia do czasu rozstrzygnięcia rozmów z Ministrem Rolnictwa.
   W przypadku dalszego niepowodzenia rozmów w drugim etapie odstępujemy od czynności badania w ubojniach od 24 do 30 czerwca 2004 roku, a następnie we wrześniu bezterminowo.
   Zjazd wyraził wotum nieufności wobec Głównego Lekarza Weterynarii oraz jego zastępców w związku ze spowodowaniem bałaganu prawnego oraz uniemożliwienie wywiązywania się lekarzy z umów z wyznaczenia.

Zarząd Ogólnopolskiego Porozumienia Stowarzyszeń
Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki
Radomsko 30 maja 2004


30 maja WSZYSCY spotykamy sie w Radomsku

2004/05/21 23:35:56

UWAGA UWAGA UWAGA!!!!

PILNE!!!!

Wszyscy Lekarze Weterynarii Wolnej Praktyki przybywajcie do RADOMSKA!!

    Nadzwyczajny zjazd wszystkich lekarzy wolnopraktykujących z całego kraju rozpocznie się w niedzielę 30 maja o godz. 12:00 w Domu Kultury w Radomsku!

    20 maja w Radomsku, na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Wolnopraktykujących Lekarzy Weterynarii doszło do zawiązania Porozumienia Stowarzyszeń Lekarzy Wolnopraktykujących w Kraju. Kierując się głęboką troską o stan naszego zawodu, odpowiadając na apel Krajowej Rady K I L - Wet., wzywamy wszystkich lekarzy wolnej praktyki do przyjazdu na robocze spotkanie w Radomsku. Przewidujemy, że nasz zjazd wypracuje określony termin, czas i formę naszego PROTESTU! Wiemy, że nasz los jest w NASZYCH rękach, dlatego przybądźcie gremialnie i powiadomcie o zjeździe koleżanki i kolegów.

Łączę pozdrowienia
Przewodniczący Porozumienia Stowarzyszeń Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki

Julian Kruszyński


Stowarzyszenie na "Krajówce" 29.04.2004

2004/05/02 20:40:33

   W dniu 29.04.2004 przed godz.9:00 w trybie pilnym zarząd poproszony został przez dr Bartosza Winieckiego do wzięcia udziału w posiedzeniu Rady Krajowej KIL-Wet., które odbyło się we Wrocławiu.

Więcej >>


Nowy artykuł - List do Ministra Rolnictwa

2004/04/25 10:57:28

Namysłów, 20 kwietnia 2004

Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki
"Medicus Veterinarius"
ul. 1 Maja 9
46-100 Namysłów
www.medicusveterinarius.pl

REDAKTOR NACZELNY
"ŻYCIA WETERYNARYJNEGO"
prof. A. Schollenberger

   Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie w możliwie najbliższym numerze "Życia Weterynaryjnego" naszego listu do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ponieważ zawarta w nim treść dotyczy całego środowiska weterynaryjnego.

   Korzystając ze sposobności wyrażamy zdecydowany protest przeciw niedotrzymaniu przez Pana danego nam słowa o zamieszczeniu w kwietniowym "Życiu Weterynaryjnym" naszego listu otwartego do Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej dr B. Winieckiego ze stycznia 2004 roku. Pozostajemy z nadzieją, że po 4 miesiącach oczekiwania doczekamy się publikacji naszego tekstu.

Zarząd Stowarzyszenia


WESOŁEGO ALLELUJA!!!!!!

2004/04/10 21:40:35


Wszystkim koleżankom i kolegom, uprawiającym nasz piękny zawód oraz ich rodzinom i najbliższym przesyłamy serdeczne życzenia:

Spokojnych, pogodnych i rodzinnych Świąt Wielkiej Nocy oraz mokrego Dyngusa!!!

                                                                                                                                                          Zarząd Stowarzyszenia


JESTEŚMY O S Z U K A N I !!!!!

2004/04/10 21:26:09

   Dotarła do mnie informacja, że nie zamieszczono w kwietniowym numerze „Życia Weterynaryjnego” naszego artykułu "listu do Bartosza W." !!!!! CZYSTA MANIPULACJA!!!! Wobec niedotrzymania słowa przez redakcje "Życia" i samego Bartosza Winieckiego proponuje od majowego numeru nie rozpakowane "Życie" odsyłać z powrotem na adres nadawcy i żądać zwrotu kasy ( lub zmniejszenia składki na Izbę)! Musimy to przemyśleć. Co o tym sądzicie? Po raz kolejny zostaliśmy okłamani! CZYSTE ŁAJDACTWO! Wypowiadajcie się na forum. Co sądzicie o czasopiśmie, które jest utrzymywane z naszych składek, a które opisuje zdarzenia społeczno-zawodowe z poślizgiem przynajmniej 3 miesięcznym, mocno cenzurując i manipulując faktami? Kto to jeszcze będzie czytał... poza redakcją... ? Dla mnie jest to SKANDAL!

Pozdrawiam redakcję "Życia Weterynaryjnego"
Prezes Julek Kruszyński


Nasze NIE w Warszawie

2004/04/10 21:10:16

Z ostatniej chwili...

   08.04.2004 trzech naszych przedstawicieli: Julian Kruszyński, Piotr Skrzypczak i Tomasz Porwan uczestniczyło w konferencji zorganizowanej w ramach uzgodnień międzyresortowych przez Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii. Przedmiotem uzgodnień był projekt Ministerstwa Rolnictwa dotyczący m. in. cennika opłat za czynności weterynaryjne. W bardzo ostrej, momentami nieparlamentarnej dyskusji, starły się racje producentów, dystrybutorów z racjami usługodawców czyli całej służby weterynaryjnej. Bardzo stanowcze naciski tych dwóch pierwszych grup, dążących do radykalnego obniżenia tych już głodowych stawek spotkały się z naszym stanowczym NIE ! Konferencja będzie kontynuowana po świętach. W związku z tym prosimy o argumenty wsparcia naszych działań na naszym forum. Piszcie szybko bo czasu jest mało!


Zdjęcia ze spotkania!

2004/04/09 14:44:01

 Spotkanie... spotkanie i po spotkaniu! Dnia 27 marca w Namysłowie odbyło sie spotkanie naszego Stowarzyszenia z udziałem Głównego Lekarza Weterynarii dr Piotra Kołodzieja! W debacie uczestniczyło blisko 100 osób! Dziękujemy wszystkim za przybycie. Już niebawem zamieścimy relację z tego wydarzenia a już teraz zapraszamy do naszej galerii na krótki fotoreportaż. Wszystkich członków zachęcamy do kożystania z naszego forum na ktorym możecie dyskutować m.in. o waszych przemysleniach i wrażeniach po meetingu :)

galeria >>


Zapraszamy na spotkanie

2004/03/14 16:18:25

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki
"Medicus Veterinarius"
z siedzibą w Namysłowie.

 Serdecznie zapraszamy Koleżanki i Kolegów lekarzy weterynarii wolnej praktyki na spotkanie, które odbędzie się 27. marca 2004 roku w Dużej Sali Narad Urzędu Miejskiego przy ul. Dubois w Namysłowie. Celem spotkania jest przeprowadzenie ogólnokrajowej debaty na temat:

"Stan zawodu lekarsko - weterynaryjnego w przededniu akcesji do Unii Europejskiej oceniany z perspektywy lekarzy wolnej praktyki".

 Ponieważ zaproszenie wystosowaliśmy również do Głównego Lekarza Weterynarii prosimy o przemyślenie tematu i przygotowanie się do dyskusji.
 Zaproszenie jest również aktualne dla Państwa Koleżanek i Kolegów, lekarzy weterynarii wolnej praktyki. Mamy o czym rozmawiać. Prosimy o niezawodne przybycie. Więcej informacji pod nr telefonów:

077/410 19 30
602 103 690
602 138 210

Zarząd Stowarzyszenia


List otwarty

2004/03/14 16:18:09

 Przedstawiony poniżej list wystosowany został w styczniu, a opublikowany zastanie w "Życiu Weterynaryjnym" według obietnicy udzielonej nam przez Redaktora Naczelnego "Życia" już w kwietniu...!!!!

więcej >>


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39

Forum

Weterynaria po nowemu... (7)
Uczmy się kochać ludzi... (13)
Ustawa o zawodzie lekarza weterynarii (102)
Forum i co dalej..? (67)
Ministerstwo chce nam złożyć życzenia. Ma nawet prezent !!! (45)
COVID czyli co widzę (0)
IZBY (270)
Nie na temat. (57)
Porozumienie... (5)
A S F (85)

Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Odsłon: 6349016

statystyki www stat.pl

© copyright 2004-2005 by Drag, design by Kokuryu. Wszelkie prawa zastrzeżone.