Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Apel do prezesów rad

2004/06/01 15:36:51


Radomsko 30 maja 2004

Ogólnopolskie Porozumienie Stowarzyszeń
Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki
ul. 1 Maja 9
46-100 Namysłów
tel/fax 0-77 4101930

Prezesi Okręgowych Izb Lekarsko-Weterynaryjnych
wszyscy

Komunikat Komitetu Protestacyjnego
Ogólnopolskiego Porozumienia Stowarzyszeń Lekarzy
Weterynarii Wolnej Praktyki

   Dnia 30 maja 2004 roku na Zjeździe zorganizowanym w Radomsku przez Ogólnopolskie Porozumienie Stowarzyszeń Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki w odpowiedzi na apel Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej podjęto uchwałę o przystąpieniu do protestu.

Zjazd powołał 25 osobowy Komitet Protestacyjny i zobowiązał go do zorganizowania i przeprowadzenia akcji protestacyjnej. Opracował on listę postulatów skierowanych do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz do Ministra Finansów.

  Ustalono, że:
 1. Do 07.06.2004 roku Prezesi Okręgowych Izb Lekarsko-Weterynaryjnych przedłożą Komitetowi Protestacyjnemu wynik ankiety przeprowadzonej wśród lekarzy weterynarii o gotowości przystąpienia do protestu - głosowanie tajne.
 2. Jeżeli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Minister Finansów nie podejmą rozmów z Komitetem Protestacyjnym do dnia 14.06.2004 bądź rozmowy prowadzone do tego dnia nie przyniosą zadawalających efektów Komitet Protestacyjny ogłosi przystąpienie służby weterynaryjnej do protestu czynnego manifestującego się odstąpieniem od wykonywania czynności związanych z badaniem zwierząt rzeźnych i mięsa w dniu 17.06.2004 roku (jednodniowy protest ostrzegawczy).
 3. W przypadku, gdy po tym proteście oba ministerstwa nie podejmą negocjacji w terminie do 22.06.2004 roku bądź rozmowy nie przyniosą spodziewanych efektów Komitet Protestacyjny ogłosi drugi etap protestu w formie odstąpienia od w/w czynności na okres od 24.06 do 30.06.2004 roku.
 4. Jeżeli i te protesty nie odniosą skutku to Komitet Protestacyjny ogłosi bezterminowy protest czynny, do którego słuzby wet. przystapią we wrześniu 2004 roku.
 5. Zjazd poparł apel Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 11.05.2004 do lekarzy-członków okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych o odmowę zawierania umów z wyznaczenia do czasu rozstrzygnięcia rozmów z Ministrem Rolnictwa i Ministrem Finansów.
 6. Zjazd wyraził votum nieufności wobec Głównego Lekarza Weterynarii oraz jego zastępców w związku ze spowodowaniem bałaganu prawnego i uniemożliwieniem wywiązywania się lekarzy wet. z umów z wyznaczenia. Brak aktów wykonawczych powoduje, że lekarze wet. od 1 maja 2004 roku wszelkie prace zlecone przez powiatowych lekarzy wet. związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych i badaniem mięsa wykonują nielegalnie nie mając wyznaczeń.
   Komitet Protestacyjny zwraca sie do Prezesów okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych, aby w trybie pilnym przeprowadziły nadzwyczajne posiedzenia rad okręgowych i wypracowały metody przeprowadzenia ankiet i głosowań, ponieważ sprawa jest niezwykle poważna. Prosimy również o przeprowadzenie we wszystkich powiatach akcji informacyjnej dotyczącej przystąpienia do protestu lekarzy wet. wolnej praktyki.

   W załączeniu przesyłamy liste postulatów do Ministerstw Rolnictwa i Finansów. Korespondencję prosimy kierować na adres: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki "Medicus Veterinarius" ul. 1 Maja 9 , 46-100 Namysłów tel. 0-77 4101930 lub e-mail: piotrskrzyp@op.pl.

  Otrzymują:
 1. 1.Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Za Komitet Protestacyjny
Ogólnopolskiego Porozumienia Stowarzyszeń Lekarzy
Weterynarii Wolnej Praktyki

Komentarze czytelników:

Brak komentarzy.

Wróć do artykułów

© copyright 2004-2005 by Drag, design by Kokuryu. Wszelkie prawa zastrzeżone.