Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Nasza odpowiedź do Ministra na projekt ...

2005/04/21 00:37:29


Namysłów, 19.04.2005

Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki
„Medicus Veterinarius”
ul. 1 Maja 9
46-100 Namysłów

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Sekretarz Stanu
J. Jerzy Pilarczyk

     W odpowiedzi na pismo nr ŻW.ppw.-02-38/05(an) z dnia 07 kwietnia 2005 roku Zarząd Stowarzyszenia „Medicus Veterinarius” pragnie poinformować Pana o swoim stanowisku. dotyczącym projektu Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia lekarzy weterynarii za dokonanie szczepienia psa przeciwko wściekliźnie.
     Naszym zdaniem określenie maksymalnego pułapu wynagrodzenia jest delikatnie mówiąc nieporozumieniem, gdyż ogranicza lekarzom weterynarii jako jedynej grupie zawodowej troszczącej się o zdrowie publiczne i bezpieczeństwo epizootyczne kraju możliwość wypracowania godziwych przychodów zabezpieczających normalne funkcjonowanie w warunkach gospodarki wolnorynkowej.
     Jednoczesne określenie stawki maksymalnego wynagrodzenia lekarzy wet. za dokonanie szczepienia psa przeciwko wściekliźnie na żenująco niskim pułapie 15 złotych zakrawa na skandal. Przypominamy Panu Ministrowi, że wykonanie szczepienia psa przeciwko wściekliźnie jest poważnym zadaniem, do wykonania którego upoważniony jest wyłącznie lekarz weterynarii po uprzednim zbadaniu pacjenta ( lekarz weterynarii oznacza osobę, która ukończyła 6-letnie wyższe studia medyczne ). Zapisanie tak niskiej stawki na poziomie 15 złotych stwarza niebezpieczeństwo utrzymywania się tego zapisu przez wiele lat na niezmienionym poziomie tak, jak miało to miejsce w przypadku badań monitoringowych i badań zwierząt rzeźnych i mięsa.
     Zwracamy uwagę Pana Ministra na fakt, że od 1 maja 2004 roku jesteśmy pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, co zobowiązuje nas do przystosowania naszych zakładów leczniczych do standardów unijnych. Lekarze weterynarii wolnej praktyki stoją na stanowisku, że nakładanie kagańca finansowego na naszą grupę zawodową powinno skończyć się z dniem uwolnienia szczepienia psów z wyznaczenia Powiatowego Lekarza Weterynarii.. Regulacje rynkowe są wystarczającym mechanizmem, a odgórne ograniczanie przychodów jakiejkolwiek grupie zawodowej rodzi bardzo ujemne, długofalowe skutki i godzi w reguły wolnorynkowych zasad ekonomii.
     Szanowny Panie Ministrze, tematem bardzo pilnym staje się rejestracja psów w kraju i stworzenie mechanizmów kontroli realizacji obowiązku szczepienia psów przeciw wściekliźnie. Z naszych danych wynika, że od dłuższego czasu w Polsce poddawanych szczepieniu jest tylko około 30% psów.. Prosimy o większe zaangażowanie się Ministerstwa w rozwiązanie sygnalizowanego problemu.
     Pragniemy poinformować Pana Ministra, że powszechna realizacja obowiązku szczepienia psów przeciw wściekliźnie nie zależy od wysokości opłaty za to szczepienie, ale od rozwiązań systemowych w zakresie rejestracji psów oraz stworzenia mechanizmów kontroli tego obowiązku.
     Panie Ministrze, lekarzom weterynarii najbardziej leży na sercu dobro zwierząt i ich właścicieli. Kierując się tą dewizą zauważamy, że w całym cywilizowanym świecie posiadanie psa nakłada na jego właściciela określone obowiązki takie jak: troska o właściwe żywienie, utrzymanie i pielęgnację, wykonywanie okresowych zabiegów profilaktycznych, w tym odrobaczanie i szczepienie. Obowiązkowe szczepienie psów przeciw wściekliźnie jest jednym z w.w. elementów gwarantujących zdrowie psa i bezpieczeństwo człowieka. Nieprzejednana postawa Ministerstwa Rolnictwa w kwestii opłat za badanie mięsa i monitoringi sprowadziła lekarzy weterynarii wolnej praktyki do roli sponsorów producentów żywności pochodzenia zwierzęcego oraz budżetu państwa.
     Lekarze weterynarii wolnej praktyki zdają sobie sprawę z faktu, że posiadanie psa w większości przypadków jest luksusem, na który musi być stać właściciela, natomiast lekarzy wet. jako grupy zawodowej nie stać na współfinansowanie obowiązków spoczywających na właścicielach psów.

z poważaniem
Zarząd Stowarzyszenia „Medicus Veterinarius”

PS Szanowni Koleżanki i Koledzy ! Dla nas oczywistym jest fakt, że wynagrodzenie jest tylko jedną z części składowych opłaty za szczepienie psa. Pozostałe składowe mogą podnieść wysokość opłaty w znaczący sposób.

Komentarze czytelników:

Brak komentarzy.

Wróć do artykułów

© copyright 2004-2005 by Drag, design by Kokuryu. Wszelkie prawa zastrzeżone.