Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Opłacało się

2005/05/05 00:00:12


OPŁACAŁO SIĘ !!!

     Opłacało się pluć publicznie w Kolegów z zawodu, opłacało się deptać i gnoić świętości. Oto Ci, którzy od początku reprezentowali interesy branży mięsnej, przetwórczej i całego przemysłu okołorolnego nosząc przed nazwiskiem tytuł lekarza weterynarii i grając przed swym środowiskiem zatroskanych o dobro zawodu, dziś są nagradzani przez swych prawdziwych zleceniodawców. Kolega lekarz wet. Jacek Leonkiewicz do niedawna Radca Głównego Lekarza Wet. został w nagrodę dyrektorem zarządzającym firmą „Constar” S.A. Ciekawe, czy z równą zaciekłością, jaką przejawiał wobec Kolegów lekarzy wet., będzie zwalczał nieetyczne postawy członków zarządu firmy.
     Ucichło natomiast natomiast mediach o roli, jaką obecnie odgrywa były Główny Lekarz Wet. dr Piotr Kołodziej. Ciekawe, czy teraz już może oficjalnie jak Leonkiewicz służyć tym, których przez cały czas wspierał ze szkodą dla środowiska lekarskiego.
     Nasuwa się pytanie w kontekście ostatnich wydarzeń w „Constarze”: jaki udział mogli mieć wskazani Panowie w nadaniu kształtu Rozporządzenia Ministra Roln. i R. W. z 29.06.2004 w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji i dla produktów mięsnych oraz innych produktów pochodzenia zwierzęcego umieszczanych na rynku pozostawiającego poza służbą weterynaryjną ocenę, czy produkty mięsne i inne produkty pochodzenia zwierzęcego mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego.
     Zastanawia nas fakt, czy bierność Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, która służyła obu Panom za swego rodzaju parasol ochronny spowodowana była tym, że wiedział, iż wymienieni Panowie sami będą wycofywać się z zawodu. Szkoda, że w systemie kar naszej korporacji nie przewidziano przymusowego skierowania na „akcje masowe” typu gruźlica czy białaczka wykonywane na wsiach. Wtedy zamiast piastować funkcje dyrektorskie w krawacie i eleganckim garniturze możnaby było oglądać niektórych w gumowcach i kufajkach połatanych, bo na nowe nie byłoby ich stać.
     Piszemy te gorzkie refleksje w kontekście zbliżającego się Zjazdu naszej korporacji w Toruniu. Wybierzmy do Rady Krajowej takich Kolegów, którzy zanim zarekomendują kogoś na najwyższe stanowiska w kraju przeprowadzą głęboką analizę wszystkich aspektów sprawy.

Zarząd Stowarzyszenia „Medicus Veterinarius”

Komentarze czytelników:

Brak komentarzy.

Wróć do artykułów

© copyright 2004-2005 by Drag, design by Kokuryu. Wszelkie prawa zastrzeżone.