Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

List do ministra rolnictwa

2004/06/01 15:45:33


Radomsko 30 maja 2004

Ogólnopolskie Porozumienie Stowarzyszeń
Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki
ul. 1 Maja 9
46-100 Namysłów
tel. 0-77 4101930

Pan
MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Warszawa

   W dniu 30 maja 2004 roku w Radomsku odbył się Zjazd lekarzy weterynarii z całej Polski, którego organizatorem było Ogólnopolskie Porozumienie Stowarzyszeń Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki. Zjazd ten był efektem apelu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej o niepodpisywanie umów związanych z wyznaczeniami przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii do czynności zleconych.

   Zjazd podjął uchwałę o przystąpieniu do protestu.

   Ponadto efektem prac Zjazdu było przygotowanie i powołanie Komitetu Protestacyjnego oraz zobowiązanie go do prowadzenia negocjacji z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz z Ministrem Finansów w celu realizacji postanowień Zjazdu.

   Zjazd domaga się bezzwłocznego podjęcia negocjacji dotyczących wydania aktów wykonawczych do wszystkich ustaw weterynaryjnych.

    Uważamy, że rozmowy te powinny przebiegać w gronie środowisk zainteresowanych, w tym głównie:
  1. przedstawicieli Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
  2. Komitetu Protestacyjnego Ogólnopolskiego Porozumienia Stowarzyszeń Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki
  3. Głównego Lekarza Weterynarii
  4. a także innych zainteresowanych stron.

   Ponieważ sprawy, które poruszone były na Zjeździe nie cierpią zwłoki proponujemy jak najszybsze spotkanie. Na rozpoczęcie rozmów czekamy do dnia 14 czerwca 2004 roku. Miejsce rozmów proponujemy uzgodnić wzajemnie.

   W przypadku niepodjęcia rozmów, po tym terminie zostanie ogłoszony jednodniowy protest czynny polegający na odstąpieniu od badań zwierząt rzeźnych i mięsa na terenie całego kraju w dniu 17 czerwca 2004 roku.

   Zjazd zobowiązał Komitet Protestacyjny do zaostrzenia akcji protestacyjnej w przypadku niepodjęcia rozmów przez stronę rządową do dnia 22 czerwca 2004 roku.

   Zjazd wyraził votum nieufności wobec urzędującego Głównego Lekarza Weterynarii i jego zastępców w związku ze spowodowaniem bałaganu prawnego, który skutkuje niemożnością sumiennego wykonywania zawodu lekarza weterynarii.

   W załączenie lista postulatów.

    Otrzymują:
  1. Minister Finansów
  2. Główny Lekarz Weterynarii

Za Komitet Protestacyjny
Ogólnopolskiego Porozumienia Stowarzyszeń Lekarzy
Weterynarii Wolnej Praktyki

Komentarze czytelników:

Brak komentarzy.

Wróć do artykułów

© copyright 2004-2005 by Drag, design by Kokuryu. Wszelkie prawa zastrzeżone.