Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Komunikat od Kolegów z Radomia

2005/05/22 20:04:06


KOMUNIKAT ZE SPOTKAŃ Z LEKARZAMI WETERYNARII
ZIEMI RADOMSKIEJ W SPRAWIE REALIZACJI UCHWAŁY NR 5 ORAZ STANOWISKA ZJAZDU WILW Z 13.04.2005 I APELU RADY Z 26.04.2005.

W dniach od 4.05.05 do 12.05.05 na terenie 8 powiatów Ziemi Radomskiej odbyły się zorganizowane przeze mnie, przy współudziale delegatów na Zjazd i uprzejmości powiatowych lekarzy weterynarii spotkania z prywatnie praktykującymi lekarzami weterynarii wyznaczonymi do przeprowadzenia akcji monitoringu chorób bydła i szczepiącymi psy przeciwko wściekliźnie. Zgodnie z moimi oczekiwaniami, podział terenu, na którym lekarze wykonują szczepienia, dokonany przez samych zainteresowanych, przebiegał bez konfliktów. Sprawy sporne były wyjaśniane i uzgadniane na bieżąco, a następnie koledzy podpisywali oświadczenie, że akceptują podjęte ustalenia. W sprawie odstąpienia od wykonywania badań monitoringowych bydła na dotychczasowych zasadach, większość lekarzy zdecydowanie odmówiła kontynuowania akcji, do czasu zmiany, skandalicznie niekorzystnego dla nich, organizacyjnego i finansowego sposobu rozliczania za te czynności, podpisując odpowiednie oświadczenie skierowane do lekarza powiatowego. Z 8 powiatów, w 6 wszyscy lekarze wolnopraktykujący odmówili kontynuowania monitoringu-są to:Radom,Lipsko,Przysucha,Szydłowiec,Białobrzegi,Grójec, a w Zwoleniu i Kozienicach częściowo. Jednocześnie wyraziliśmy troskę, że przez nieodpowiedzialne zachowania strony rządowej, która nie zabezpieczyła wystarczających środków w budżecie na przeprowadzenie akcji, sytuacja epizootyczna kraju ulegnie pogorszeniu. Chciałbym w tym miejscu podziękować wszystkim kolegom, obecnym na zebraniach za ich obywatelską postawę i odwagę osobistą, a lekarzom powiatowym za zrozumienie faktu, że prawidłowe, systemowe rozwiązania w tej sprawie są im niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań tak samo, jak nam-wolnopraktykującym. Ci lekarze powiatowi, którzy wywierają nacisk na lekarzy wyznaczonych do badań, aby wykonali je wbrew swoim interesom i możliwościom, powinni zastanowić się, w czyim interesie działają-bo na pewno nie naszej korporacji i bezpieczeństwa epizootycznego kraju.

Wiceprezes Warszawskiej izby Lekarsko-Weterynaryjnej
MAREK MASTALEREK

Komentarze czytelników:

Brak komentarzy.

Wróć do artykułów

© copyright 2004-2005 by Drag, design by Kokuryu. Wszelkie prawa zastrzeżone.