Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Czarne chmury nad weterynarią

2005/06/11 14:29:30


CZARNE CHMURY NAD WETERYNARIĄ

     Szanowne Koleżanki i Koledzy , do czego doprowadziła nasz zawód buta i arogancja prominentnych urzędasów z GIW oraz brak należytej dbałości o dobro zawodu przez Prezesa Krajowej Izby.
     Po zakończonym proteście w sierpniu ubiegłego roku pierwszy rzeźnik kraju , chcąc wziąć odwet za bunt i nieposłuszeństwo wprowadził w życie za pomocą swojego aparat ucisku-powiatowych lekarzy nowe umowy na czynności zlecane przez Inspekcje. Była to bomba z opóźnionym zapłonem. Zarząd Stowarzyszenia mając pełną świadomość z zagrożeń wynikających z wadliwej umowy podejmował starania, dążąc do zmiany ich formy. Brak wsparcia ze strony Krajowej Izby oraz nieugięta postawa kierownictwa GIW w osobach Jacka Leonkiewicza i zastępcy Andrzeja Rudego doprowadziła do utrzymania obecnie obowiązujących umów. To Główny Lekarz jak i jego pracownicy mieli pełną wiedzę o zagrożeniach wnikających z umów, ale chęć wzięcia odwetu za akcję protestacyjną była silniejsza od zdrowego rozsądku. Z pełną świadomością oraz z premedytacją Panowie Kołodziej, Leonkiewicz i Rudy postanowili się odegrać na całej naszej społeczności zawodowej. Bez winy nie pozostaje też obecnie panujący nam Kolega Jażdżewski . W styczniu po raz kolejny podjęto próbę naprawienia błędów poprzedniej ekipy z GIW pod rządami nowego kierownictwa, ale bez rezultatów. Kolega Jażdżewski kategorycznie odmówił rozmów na tematy bieżącego roku, za to szeroko prezentował swoje wizjonerstwo na lata przyszłe. Chęć zemsty i wzięcia odwet doprowadzi do tragedii wielu naszych Kolegów . Jeżeli ma dziś ktoś choć cień wątpliwości czy grozi nam płacenie podatku VAT za czynności zlecone i jak rozwiązać problem proszę o zapoznanie się z treścią artykułu z Gazety Prawnej , której przedruk po niżej prezentuję.

Gazeta Prawna nr 109 z 7 czerwca 2005

Cały rok do korekty

Ostateczne stwierdzenie Ministra Finansów, że wynagrodzenia za pomoc prawną z urzędu podlegają od ponad roku opodatkowaniu VAT, wywołało kolejne protesty wśród adwokatów i przedstawicieli innych zawodów. Resort kazał skorygować rozliczenia, nie mówiąc jednak, jak to zrobić. Sądy odmawiają przyjmowania faktur za usługi , a adwokaci nie wiedzą, jak wybrnąć z narastających problemów. Wątpliwości związane z „urzędówkami” nadal pozostają niewyjaśnione.
Stanowisko Ministra Finansów w sprawie objęcia VAT pomocy prawnej z urzędu wywołało lawinę komentarzy i wątpliwości . Resort w piśmie z 29 kwietnia br. stwierdził, że czynności wykonywane na zlecenie sądu przez adwokatów, biegłych sądowych i tłumaczy przysięgłych nie korzystają z wyłączenia z zakresu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, gdyż nie jest spełniony jeden z warunków określonych w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy, dotyczący odpowiedzialności zlecającego wykonanie czynności za ich wykonanie przez zleceniobiorcę. Tym samym czynności te podlegają VAT na zasadach ogólnych. Stanowisko takie niestety skutkuje olbrzymimi perturbacjami u osób, które otrzymywały takie wynagrodzenie. Wszystkie te osoby muszą dokonać ponownych rozliczeń i to tylko pod kątem VAT. Jak się okazuje, rozliczenia te nie pozostają bez wpływu również na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych.
Resort finansów nie zajął jednak oficjalnego stanowiska, jak z całego galimatiasu wybrnąć. Mimo, że Naczelna Rada Adwokacka od roku prowadziła różne działania w tej sprawie, poza pismem Ministra Finansów z 18 lutego br. nie otrzymała jak do tej pory żadnej odpowiedzi wyjaśniającej, jak poradzić sobie z powstałymi problemami i wątpliwościami.
     Uznano, że wynagrodzenie za pomoc prawną z urzędu jest wynagrodzeniem brutto, albowiem w kwocie przyznanej zawarty jest VAT naliczony według zasad ogólnych, tj. stawki 22 proc. Obowiązek naliczenia i odprowadzenia VAT spoczywa na: adwokatach wykonujących zawód w kancelariach indywidualnych oraz adwokatach – członkach zespołów adwokackich i spółek adwokackich, których obrót w 2003 r z tytułu otrzymanych wynagrodzeń za „ urzędówki „ był wyższy niż 10 000 euro tj. 43800 zł. Każdy z adwokatów zobligowany jest do złożenia deklaracji korygujących VAT ( z datą bieżącą ) za wszystkie miesiące od maja 2004 r.
     Przedmiotowe stanowisko zaleca zapłacić VAT z odsetkami za opóźnienie oraz złożyć pismo wyjaśniające przyczyny korekty. VAT obliczony ma być dla każdego z wynagrodzeń z osobna na podstawie uzyskanych z sądów i prokuratur informacji o dacie wypłaty oraz wysokości wynagrodzenia brutto. VAT od wynagrodzenia otrzymanego w danym miesiącu ma być w deklaracji składanej w następnym miesiącu, stąd dopiero od 25 dnia takiego miesiąca powstaje dodatkowy obowiązek zapłaty odsetek za zwłokę.

Z wyrazami współczucia
Aleksander Borowiecki
Izba Świętokrzyska

Komentarze czytelników:

Brak komentarzy.

Wróć do artykułów

© copyright 2004-2005 by Drag, design by Kokuryu. Wszelkie prawa zastrzeżone.