Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Nasza odpowiedź Ministrowi w sprawie

2005/08/16 18:59:58


Namysłów, 12 sierpnia 2005

Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki
„Medicus Veterinarius”
ul. 1 Maja 9
46-100 Namysłów
tel.0-77 410 19 30

SLW4/08/05

MINISTERSTWO ROLNICTWA
ROZWOJU WSI
Sekretarz Stanu
Józef Śliwa

     Szanowny Panie Ministrze, w odpowiedzi na pismo ŻWoe/FW-29/M/05 zawierające projekty rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniających rozporządzenie:
     1. w sprawie wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, miejsc pobierania opłat oraz zakresu i sposobu przekazywanych informacji Komisji Europejskiej
     2. w sprawie warunków wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii
pragniemy poinformować Pana, że stanowisko nasze nieznacznie odbiega od stanowiska Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w zakresie potrzeby znacznej podwyżki stawek za badania monitoringowe bydła

Pozycja 4.- badanie alergiczne-od 1 zwierzęcia ( 2-krotna wizyta)
     Proponujemy następujące zmiany w załączniku do ww. rozporządzenia dotyczącego wysokości stawek części podstawowej wynagrodzenia za czynności wykonywane przez lekarza weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii:
     1. ssaka (tuberkulinizacja, maleinizacja) – w miejsce 5,30 wpisać 22,00

Pozycja 5 – pobieranie próbek do badań laboratoryjnych od zwierzęcia-bez względu na liczbę kierunków badań:
     1. ssaka: a) krwi lub mleka – w miejsce 2,60 wpisać 11,00

Dopisać nową pozycję: po pozycji 30 dopisać nową pozycję 31 o treści:
- wizyta w siedzibie stada – 30,00

UZASADNIENIE

     Szanowny Panie Ministrze, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki „Medicus Veterinarius” ma spory niedosyt z dotychczas przeprowadzanych rozmów, gdyż nasze dotychczasowe propozycje zmian w wysokości wynagradzania lekarzy weterynarii za wykonywanie czynności z wyznaczenia Powiatowego Lekarza Weterynarii do tej pory nie zostały uwzględnione.
     Proponowane przez nas stawki nie wynikają z pobożnych życzeń środowiska lekarsko-weterynaryjnego, lecz są dyktowane rachunkiem ekonomicznym i są konsekwencją ścisłych wyliczeń.
     Wieloletnie zaniedbania sfery lekarsko-weterynaryjnej przy tworzeniu budżetu krajowego są świadectwem źle pojmowanej troski o stan bezpieczeństwa żywności i bezpieczeństwa epizootycznego kraju.
     Konstrukcja budżetu niemal wszystkich krajów naszej wspólnoty wskazuje, jak bardzo Polska odbiega od przyjętych standardów unijnych. Należyty poziom finansowania zadań, o których mowa w rozporządzeniu daje możliwość właściwej ochrony zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności.
     Szanowny Panie Ministrze. Z niecierpliwością oczekujemy wyznaczenia przez Pana terminu rozmów dotyczących całokształtu zmian stawek opłat i wynagrodzeń za czynności wykonywane ze zlecenia Powiatowego Lekarza Weterynarii.
     Istnieje realna obawa, że spory odsetek dobrze przygotowanych do pracy lekarzy weterynarii opuści kraj w poszukiwaniu ciekawych finansowo propozycji pracy.

Z poważaniem za Zarząd Stowarzyszenia
Julian Kruszyński

Komentarze czytelników:

Brak komentarzy.

Wróć do artykułów

© copyright 2004-2005 by Drag, design by Kokuryu. Wszelkie prawa zastrzeżone.