Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Poparcie dla dr Golca

2004/06/08 09:50:18


Namysłów 07.06.2004 r.

Ogólnopolskie Porozumienie Stowarzyszeń
Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki
ul. 1 Maja 9
46-100 Namysłów

Rada Krajowa
Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
Warszawa

   Ogólnopolskie Porozumienie Stowarzyszeń Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki wyraża poparcie dla stanowiska wygłoszonego przez dr Waldemara Golca w dniu 30.05. 2004 r. w Radomsku na Krajowym Zjezdzie Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki w sprawie konieczności skierowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, odnośnie niezgodności Ustawy z dnia 27.11.2003 r." O Zakładach Leczniczych dla Zwierząt" z Konstytucją RP i prawem unijnym. Niezgodność dotyczy:
- art. 3.- nadającego zbyt szerokie uprawnienia w wykonywaniu czynności lekarskich technikom weterynarii.
- art. 5.- zezwalającego na tworzenie zakładów leczniczych przez osoby lub jednostki organizacyjne zajmujące się produkcją zwierzęcą.

   Cytowana ustawa w dotychczasowym brzmieniu stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego i zdrowia ludzi.

Zarząd Ogólnopolskiego Porozumienia Stowarzyszeń

Komentarze czytelników:

Brak komentarzy.

Wróć do artykułów

© copyright 2004-2005 by Drag, design by Kokuryu. Wszelkie prawa zastrzeżone.