Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Opolszczyzna coraz popularniejsza

2006/02/17 02:25:54


Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Polish National Veterinary Chamber


KRLW/064/05/06

Warszawa, dnia 15.02.2006 r.Pan
Krzysztof Jażdżewski
Główny Lekarz Weterynarii

     Uprzejmie powiadamiam, że Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna jest w posiadaniu kserokopii pisma Opolskiego Wojewódzkiego Lekarz Weterynarii z dnia l lutego 2006 r., sygn. WIW.DZ/W/46-Id/2/2006, którego treść, z powołaniem się na uzgodnienie, z Zastępcą Głównego Lekarza. Weterynarii lek. wet. Januszem Związkiem, zawiera wiążące polecenie skierowane do wszystkich podległych powiatowych lekarzy weterynarii, aby w ramach monitoringu gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki bydła prowadzonego przez lekarzy wolnej praktyki weterynaryjnej na zasadzie wyznaczenia, na drodze dodatkowego upoważnienia nakazać lekarzom weterynarii dokonanie przeglądu stad w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt w ramach IRZ, bez oddzielnego wynagrodzenia za te czynności, wynikające z innej ustawy, tj. z przepisu art. 29 i 31 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt /Dz. U. Nr 91, poz. 872ze zm./.
     Pismo to zawiera także wskazówkę , iż „W przypadku odmowy wykonania tych czynności należy rozważyć możliwość cofnięcia wyznaczenia związanego z monitoringiem (...) i wyznaczyć innego lekarza weterynarii, który podejmie się tej pracy.".
     W ocenie Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej pismo to jest zdumiewające w swojej wymowie, bo faktycznie dowodzi ewidentnie rażącego nadużycia swojej -pozycji jako organu administracji państwowej przez Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza. Weterynarii, poprzez niedopuszczalne wymuszanie na lekarzach weterynarii świadczenia przez nich usług, których wykonywanie nie zostało uregulowane prawnie, na rzecz tego organu, a więc i wywołuje powszechne oburzenie naszego środowiska, na co mam liczne dowody - telefony, pisma.
     Poza tym, polecenie to pozostaje w oczywistej sprzeczności z naszymi wcześniejszymi ustaleniami w tym przedmiocie (podstawa prawna i obsługa finansowa), tak korespondencyjnymi, jak i na spotkaniach bezpośrednich, również z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także co do tego, iż Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa miała niezwłocznie zmodyfikować i uprościć druki związane z IRZ, które w obecnej wersji są przesadnie szczegółowe i czasochłonne w wypełnianiu.
     Z przyczyn opisanych wyżej, uprzejmie proszę, aby zechciał Pan, ponieważ otrzymuję analogiczne sygnały także z innych rejonów kraju, skorzystać ze swoich kompetencji Głównego Lekarza Weterynarii i nakazać niezwłoczne zaprzestanie przez wszystkie podległe Panu służby praktyk tego rodzaju wobec lekarzy weterynarii, z uwagi na ich rażącą sprzeczność z prawem.

     Załączniki:

  1. pismo Pana Kazimierza Dubińskiego, Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, z dnia l lutego 2006 r., sygn. WIW.DZ./W/46-Id/2/2006
  2. pismo Pana Jacka Łukaszewicza, Prezesa Rady Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, z dnia 7 lutego 2006 r.
     Do wiadomości:
  1. Członkowie Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej - wszyscy
  2. Okręgowe Izby Lekarsko-Weterynaryjne - wszystkie
  3. Wojewódzcy Lekarze Weterynarii - wszyscy
  4. Powiatowi Lekarze Weterynarii - wszyscy

al. Przyjaciół 1
00-565 Warszawa

tel./fax: (+48 22) 628 93 35, tel.:(+48 22) 622 09 55
e-mail: vetpol@vetpol.org.pl www.vetpol.org.pl

Komentarze czytelników:

Brak komentarzy.

Wróć do artykułów

© copyright 2004-2005 by Drag, design by Kokuryu. Wszelkie prawa zastrzeżone.