Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

"Czas działania i czas prawdy"- W. Gibasiewicz

2006/11/08 00:33:25


CZAS DZIAŁANIA I CZAS PRAWDY!

Koledzy, raz po raz zaglądam na stronę „Medicusa” i często – po przeczytaniu kilku zdań – rezygnuję, gdyż nie odpowiada mi „język”, który nijak ma się do „wykształciuchów”.

I. Jednakże merytoryczny art. kol. P. Kałużnego – prezesa Stowarzyszenia „Medicus” (którego aktywnym członkiem jest m.in. wice-prezes Krajowej Rady) – skłonił do zastanowienia i pewnych przemyśleń. A wypowiedzi kol. W. Szczerbiaka i K.Janika – że to nie tylko chęć uporządkowania dyskusji na tej stronie przez Prezsa Kałużnego a raczej poważne zagrożenia. Jeśli tak jest, to Krajowa Rada nie ma już czasu na odkładanie, na odwlekanie, na przeczekanie ale musi zacząć działać. Uważam, że należy zorganizować spotkanie wspólnie ze Stowarzyszeniem i Związkiem Zawodowym Pracowników Inspekcji, zaprosić głównego lekarza i dyr. departamentu bezpiecznej żywności w celu poznania ich zamierzeń w stosunku do nas na najbliższy czas. W przypadku, gdyby pokazane zagrożenia zostały potwierdzone, należy zwołać ze strony Izby – Zjazd Nadzwyczajny (czyli przyspieszyć go o pół roku, gdyż zaplanowany jest Zjazd w drugim roku tej kadencji - w 2007 r.) – zapraszamy Premiera itd. W tym samym czasie i w tym samym mieście Stowarzyszenie organizuje także Zjazd i delegaci podejmują po dyskusji stosowane decyzje. Na przykład – następnego dnia rano wszyscy spotykamy się pod Ministerstwem Rolnictwa czy też w innym właściwszym miejscu. Zapraszamy kolegów z inspekcji, którzy w ramach urlopu, wspierać będą ten protest...

II. W czerwcu 2005 r. pisałem: „usytuowanie Inspekcji Weterynaryjnej pod Ministrem Rolnictwa jest niewłaściwe...” i radziłem samodzielny pion pod Premierem albo pod Ministrem Spraw Wewnętrznych – dodajmy dzisiaj także starania o usytuowanie IW w Ministerstwie Zdrowia. To należy uzgodnić i opracować i podjąć działania.

III. Starania o to, by media ogólnopolskie pokazywały nas – lekarzy weterynarii- w pozytywnym świetle jest raczej niemożliwe. Dla przykładu: film 25 min. nakręcony dla TVP 1, w którym lekarz weterynarii stara się o zmianę Ustawy o ochronie zwierząt i sugeruje inne usytuowanie IW nie może się ukazać od czerwca br. w TVP 1 właśnie dlatego, że to właśnie weterynaria walczy o dobrostan zwierząt...

Włodzimerz Gibasiewicz
(Wielkopolska)

Komentarze czytelników:

Brak komentarzy.

Wróć do artykułów

© copyright 2004-2005 by Drag, design by Kokuryu. Wszelkie prawa zastrzeżone.