Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Stanowisko z Walnego

2007/11/28 14:42:40


STANOWISKO OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA LEKARZY WETERYNARII WOLNEJ PRAKTYKI "MEDICUS VETERINARIUS" przyjęte na Walnym Zebraniu 25 listopada 2007 roku w Namysłowie

W związku z planowanym osobistym wyznaczaniem personelu zakładów leczniczych do pobierania krwi od trzody w akcji zwalczania choroby Aujeszkyego pragniemy stwierdzić, że jest to niedopuszczalna ingerencja Inspekcji w wewnętrzne sprawy relacji lekarza wolnej praktyki - właściciela zakładu z jego pracownikami. Upoważniamy swoich przedstawicieli w Krajowej Radzie i zespołach negocjacyjnych do zajęcia twardego stanowiska w tej sprawie i uzależnienia udziału lekarzy w akcji zwalczania choroby Aujeszkyego od możliwości zawierania umów z zakładami leczniczymi.
Uważamy, że tylko taka konstrukcja umów pozwala na włączenie przychodów z tych czynności do wynagrodzenia personelu zakładów leczniczych dla zwierząt bez konfliktu interesów pracodawca - pracownik. Członkowie Stowarzyszenia uważają, że proponowana stawka za pobranie krwi jest niska i nie pokrywa rzeczywistych kosztów wykonania tych czynności, wymaga więc dalszych negocjacji. Wyjaśnić należy również kwestię, od których zależy sprawność i bezpieczeństwo akcji pobierania krwi. Proponowana dotychczas organizacja i wynagrodzenie tych ludzi są naszym zdaniem niewystarczające.

Prezes Strowarzyszenia
Piotr Kałużny

Komentarze czytelników:

Brak komentarzy.

Wróć do artykułów

© copyright 2004-2005 by Drag, design by Kokuryu. Wszelkie prawa zastrzeżone.