Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia-Uchwała 97/2008

2008/06/09 19:51:08


Namysłów, 05 czerwca 2008


MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI MAREK SAWICKI WARSZAWA


Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia w sprawie poparcia Uchwały nr 97/2008/IV Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 28 maj 2008 roku w sprawie powstrzymania się lekarzy weterynarii od zawierania umów na wykonywanie badań monitoringowych chorób zakaźnych zwierząt, w tym zwalczania choroby Aujeszkyego.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki "Medicus Veterinarius" zgodnie ze stanowiskiem Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego z dnia 6 kwietnia 2008 roku w pełni popiera uchwałę Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej nr 97/2008/IV.

Zmiana artykułu 16 jest konieczna, aby lekarze weterynarii mogli zgodnie z prawem wykonywać powierzone zadania. Obecnie obowiązujące prawo zmusza lekarzy wet. do łamania przepisów podatkowych, ZUS-owskich, Ustawy-prawo farmaceutyczne i Ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt.

Proponowane przez rząd przepisy i wynagrodzenia prowadzą do postępującej pauperyzacji naszego zawodu i likwidacji praktyk terenowych, co może w najbliższym czasie doprowadzić do paraliżu działań mających na celu zapewnienie ochrony przeciwepizootycznej kraju.

Szanowny Panie Ministrze, słuchając Pańskich wielokrotnych wystąpień ( przed Sejmem w trakcie naszej manifestacji, Pańskie wystąpienie na Nadzwyczajnym Zjeździe w Warszawie oraz na Targach Weterynaryjnych Warszawie ) mieliśmy nadzieję na rychłe, postulowane od lat przez nasze środowisko zmiany.. Tymczasem niezrozumiałe dla nas stanowisko Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii Janusza Związka eskaluje niezadowolenie i rozgoryczenie w środowisku nawołując do łamania prawa.

W związku z powyższym jesteśmy zmuszeni do skierowania wniosku do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej o rozpoznanie sprawy przeciwko Z-cy Głównego Lekarza Weterynarii Janusza Związka.

Zwracamy uwagę Panu Ministrowi, że uchwała Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej jest konsekwencją 4-letniej opieszałości władz państwowych w reformowaniu prawa weterynaryjnego. Przypominamy, że zawód lekarsko-weterynaryjny reprezentowany przez Ogólnopolski Komitet Protestacyjny Lekarzy Weterynarii jest ciągle w stanie sporu z rządem, który to spór może doprowadzić do niekontrolowanego wybuchu niezadowolenia naszego środowiska.


Za Zarząd Stowarzyszenia Piotr Kałużny

Do wiadomości:

1. Główny Lekarz Weterynarii Ewa Lech
2. Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna
3. Z-ca Głównego Lekarza Weterynarii Janusz Związek
4. Okręgowe Rady Lekarsko-Weterynaryjne - wszystkie

Komentarze czytelników:

Brak komentarzy.

Wróć do artykułów

© copyright 2004-2005 by Drag, design by Kokuryu. Wszelkie prawa zastrzeżone.