Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Nasze Uwagi Do Umowy GIWet-u

2004/07/06 20:57:47


Namysłów 01.07.2004

Ogólnopolskie Porozumienie Stowarzyszeń
Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki
ul. 1 Maja 9
46-100 Namysłów
tel. 0-77 4101930

MINISTERSTWO ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI

Główny Inspektorat Weterynarii

    Przesyłamy Państwu nasze uwagi do projektu umowy przesłanego nam przez GIWet w dniu 28.06.2004 roku.

Proponujemy następujące zmiany:

1) w § 3 należy wliczyć czynności, o których mowa w punkcie 1

2) w § 3 pkt. 2 proszę sprawdzić czy napewno chodzi o zleceniodawcę

3) w § 4 niejasno sprecyzowany pkt 3 - Rachunek komu wystawiany

4) w § 5 pkt. 1 należy dodać: zmiana wynagrodzenia wynikająca ze zmiany rozporządzenia, o którym mowa, będzie automatyczna i niewymagająca zmiany umowy.

5) w § 7 należy dopisać po słowach: ze skutkiem natychmiastowym, a prace wykonane do tej daty będą rozliczane w terminie i na zasadach opisanych w § 4.

    Jednocześnie informujemy Państwa, że jesteśmy w posiadaniu innej wersji projektu umowy, która w części wstępnej nie zakłada, aby zleceniobiorcą mogła być firma lekarsko-weterynaryjna.

    Tym samym rozliczanie się zleceniobiorcy z urzędem skarbowym i ZUS-em zostało przymusowo zawężone wyłącznie do rozliczania podatkowego obowiązującego osoby fizyczne.

    W świetle przepisów ordynacji podatkowej podatnik ma prawo wyboru najkorzystniejszej dla siebie formy opodatkowania i rozliczenia z w/w instytucjami. Wspomniana wersja pojektu umowy w paragrafie 5. pkt 3. zawiera niedopuszczalną naszym zdaniem dowolność w regulowaniu wynagrodzenia, które zleceniobiorcy przysługuje w terminie do 14 dni od dnia przedłożenia dokumentacji wymienionej w ustępie 2. Po tym terminie powinny być naliczane ustawowe odsetki.

    Zdziwienie nasze budzi fakt, że isnieją dwie wersje projektu umowy oraz brak załączników, na które powołuje się jedna z wersji.

Za Zarząd
Porozumienia Stowarzyszeń

Otrzymują:

1) Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna

Komentarze czytelników:

Brak komentarzy.

Wróć do artykułów

© copyright 2004-2005 by Drag, design by Kokuryu. Wszelkie prawa zastrzeżone.