Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Propozycja porządku obrad 2010

2010/05/12 22:07:59


PROPOZYCJA PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZEBRANIA

1. Otwarcie Walnego Zebrania przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
2. Wybór Prezydium ( przewodniczącego i sekretarza ) Walnego Zebrania
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz jego zdolności do apodejmowania prawnie wiążących uchwał
4. Przedstawienie regulaminu obrad Walnego Zebrania
5 Wybór Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków
6. Głosowanie nad przyjęciem uchwały nr 1 o zatwierdzeniu regulaminu obrad
7. Sprawozdanie z prac Zarządu za rok poprzedni
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
9. Sprawozdanie Skarbnika
10.Przyjęcie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej (uchwała nr 2)
11.Przyjęcie sprawozdania finansowego Zarządu Stowarzyszenia (uchwała nr 3)
12.Udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia (uchwała nr 4)
13.Wybór członków Zarządu Stowarzyszenia (uchwała nr 5)
14.Wybór Prezesa Stowarzyszenia (uchwała nr6)
15.Wybór Zastępcy Prezesa (uchwała nr 7)
16.Wybór Skarbnika (uchwała nr 8)
17.Wybór członków Komisji Rewizyjnej (uchwała nr 9)
18.Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (uchwała nr 10)
19.Glosowanie nad przyjęciem budżetu Stowarzyszenia (uchwała nr 11)
20.Wnioski i sprawy różne, dyskusja
21.Zakończenie obrad

Komentarze czytelników:

Brak komentarzy.

Wróć do artykułów

© copyright 2004-2005 by Drag, design by Kokuryu. Wszelkie prawa zastrzeżone.