Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia MV

2010/08/25 21:46:11


10 sierpnia 2010

Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki
"Medicus Veterinarius"
ul. 1 Maja 9
46-100 Namysłów
tel/fax 0-77 410 19 30

MR.7/10

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Podsekretarz Stanu
Tadeusz Nalewajk

    W odpowiedzi na pismo nr: ŻWeo/JO/8500/3/10(2531) z projektem założeń do ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności informujemy, że prezentowane założenia są błędne i należy odrzucić je w całości.

1. Obecny projekt jest kolejnym wcieleniem wcześniej odrzucanych projektów łączenia inspekcji w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

2. Błędnym założeniem prezentowanego projektu jest kolejna próba lokalizacji nowej inspekcji stojącej na straży bezpieczeństwa żywności w resorcie rolnictwa, które reprezentuje interesy producentów i przetwórców żywności ? zatem jest tylko powołaniem struktury kontroli wewnętrznej, która nie daje gwarancji niezależnej kontroli nad zapewnieniem pełnego bezpieczeństwa zdrowia publicznego.

3. Stowarzyszenie wnosi o rozpoczęcie prac nad projektem Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej przedstawionym w sejmowej Komisji Rolnictwa, który w sposób kompleksowy, a niepozorowany zreformuje system nadzoru nad wytwarzaniem żywności, co podniesie poziom bezpieczeństwa żywności i szeroko rozumianej ochrony zdrowia publicznego. Popierany przez nas projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem rozszerzonej Komisji Rolnictwa (prezentacja multimedialna), a Przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Barroso uznał ten projekt za modelowy dla całej Unii Europejskiej.

4. Stowarzyszenie chętnie włączy się do prac nad faktyczną, a nie pozorowaną reformą systemu nadzoru nad wytwarzaniem żywności w Polsce.

5. W ocenie Stowarzyszenia przesłane założenia do projektu ustawy nie będą źródłem oszczędności finansowych dla budżetu państwa, jak również nie spowodują zmniejszenia ryzyka zagrożeń związanych z produkcją żywności, a wręcz przeciwnie, ryzyko to może wzrosnąć.

Prezes Stowarzyszenia
Piotr Kałużny

Komentarze czytelników:

Brak komentarzy.

Wróć do artykułów

© copyright 2004-2005 by Drag, design by Kokuryu. Wszelkie prawa zastrzeżone.