Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Dość Gadania - Nasza Odpowiedź Ministorowi

2004/07/14 19:34:52


Namysłów 14.07. 2004

Ogólnopolskie Porozumienie Stowarzyszeń
Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki
ul. 1 Maja 9
46-100 Namysłów
tel. 0-77 4101930

Kp 18/z/2004

MINISTERSTWO ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Sekretarz Stanu
Jerzy Pilarczyk

Szanowny Panie Ministrze,

    W nawiązaniu do pisma nr:ŻWoe-046/FW-27/M/04 pragniemy wyrazić podziękowanie za skierowane do nas zaproszenie do udziału w kolejnych rozmowach, jednak z uwagi na sezon urlopowy nasz udział w rozmowach w tym terminie jest niemożliwy.
    Uprzejmie przypominamy Panu Ministrowi, że dnia 15 czerwca 2004 roku został podpisany szczegółowy protokół uzgodnień, który jest świadectwem naszego kompromisu. Proponowane przez Głównego Lekarza Weterynarii dr Piotra Kołodzieja rozwiązania zdecydowanie stoją w sprzeczności z powyższymi uzgodnieniami.
    Bardzo stanowczo podkreślamy, że reprezentowane przez Główny Inspektorat Weterynarii stanowisko jest odosobnionym poglądem, nieposiadającym absolutnie poparcia środowiska weterynaryjnego, w tym Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, Porozumienia Stowarzyszeń, jak również dużej części Inspekcji Weterynaryjnej.
    Pan Minister dysponuje szeroką dokumentacją dotyczącą naszych racji. Jest ona owocem wielodniowych negocjacji z udziałem naszej reprezentacji, a wypracowany kompromis jest naszą ostateczną decyzją.
    Konieczność dostosowania polskiego prawa weterynaryjnego do obowiązującego w Unii Europejskiej jednoznacznie wskazuje na to, że proponowane przez nas rozwiązania są jak najbardziej prawidłowe. Zwracamy przy tym uwagę Pana Ministra na fakt, że nie domagamy się rewolucyjnych rozwiązań, lecz tylko powrotu do zasad, które obowiązywały wcześniej, a które miały być tylko czasowo ograniczone.
    Ostateczne rozwiązania autorstwa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oceni wkrótce cała społeczność weterynaryjna.
    Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że w związku z publicznymi wypowiedziami dr Kołodzieja zagrażającymi bezpieczeństwu żywnościowemu kraju i godzącymi w dobre imię polskiego lekarza weterynarii z całą stanowczością podtrzymujemy udzielone votum nieufności dla Głównego Lekarza Weterynarii i jego zastępców.

Z wyrazami szacunku

za Komitet Protestacyjny

J.Kruszyński P.Skrzypczak A.Bończak

Komentarze czytelników:

Brak komentarzy.

Wróć do artykułów

© copyright 2004-2005 by Drag, design by Kokuryu. Wszelkie prawa zastrzeżone.