Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

List otwarty do Premiera

2010/12/20 19:42:38


Namysłów, 11 grudnia 2010

List otwarty
PREZES RADY MINISTRÓW
Pan Donald Tusk

    Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki „Medicus Veterinarius” z siedzibą w Namysłowie, dostrzegając zagrożenie zdrowia publicznego zwraca się do Pana Premiera o pilną interwencję w resorcie rolnictwa, gdzie Minister Marek Sawicki, ulegając lobbingowi producentów rolnych, spowodował protest urzędowych lekarzy weterynarii, czym naraził bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego.
    Kolejny już raz Minister Rolnictwa wydaje rozporządzenie dotyczące urzędowych opłat i wynagrodzeń dla czynności wykonywanych przez lekarzy weterynarii pod bieżące potrzeby polityczne, związane tym razem z wyborami samorządowymi. Dr Marek Sawicki uszczuplił znacznie dochody budżetu państwa oraz wynagrodzenia lekarzy weterynarii. Po raz kolejny wyraźnie widać, iż usytuowanie weterynarii w resorcie kontrolowanym przez nią jest pomyłką, o czym wielokrotnie mówiliśmy. Wspomniane rozporządzenie zawiera stawki opłat nie poparte żadną rzetelną kalkulacją nakładów i kosztów, do czego obliguje ministra rozporządzenie 882 WE. Jest to również pogwałcenie zasady wzajemnej zgodności „cross compliance” obowiązującej w Unii Europejskiej. Lekarze weterynarii wyznaczeni do czynności urzędowych wykonywali dotąd swoje obowiązki za niskie stawki wynagrodzeń, nierewaloryzowane od 12 lat, w poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo żywności i zdrowie publiczne. Jednak obniżka tych stawek pod dyktando lobby producenckiego świadczy o ignorancji i beztrosce ministra w stosunku do zagrożeń, jakie niesie praca lekarza-specjalisty za tak uwłaczające stawki poniżej godności człowieka z wyższym wykształceniem.    Panie Premierze,

Minister Marek Sawicki, otacza się w swoim resorcie ludźmi, których ignorancja i brak stosownych kwalifikacji, jak to ma miejsce w przypadku Podsekretarza Stanu Tadeusza Nalewajka czy Dyrektora Departamentu Wojciecha Wojtyry, powoduje tworzenie wadliwych aktów prawnych. Te ułomne projekty w zakresie bezpieczeństwa żywności czy zwalczania chorób zakaźnych zwierząt nie przystają nie tylko do prawodawstwa Unii Europejskiej, ale również do elementarnych zasad higieny produktów spożywczych czy likwidacji epizootii. Dr Marek Sawicki i jego współpracownicy nie tylko deprecjonują zawód urzędowego lekarza weterynarii, jako uznawanego na całym świecie gwaranta bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego, ale poprzez wadliwą konstrukcję ustaw i rozporządzeń próbują zniszczyć kadrę i zaplecze Inspekcji Weterynaryjnej na rzecz upolitycznionego i nie merytorycznego tworu, jakim miałaby być Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności. Wszystkie te działania stanowią zagrożenie zdrowia publicznego i niszczą wizerunek Polski jako wiarygodnego partnera i pełnoprawnego członka Wspólnoty Europejskiej. Wstrzymanie się lekarzy weterynarii od wystawiania świadectw zdrowia dla zwierząt rzeźnych spowoduje w krótkim czasie zmniejszenie, a następnie zatrzymanie ubojów w rzeźniach. Będzie to skutkowało niedoborami produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego na rynku wewnętrznym i zaburzeniami w eksporcie żywności do Unii Europejskiej oraz do tradycyjnych odbiorców w krajach trzecich. Jednocześnie zwracamy uwagę, że w przypadku braku reakcji strony rządowej na protest przejdziemy do drugiego etapu i odstąpimy od wykonywania wszystkich czynności zleconych do odwołania. Celem protestu urzędowych lekarzy weterynarii nie jest destabilizacja państwa i sektora mięsnego, ale próba zwrócenia uwagi społeczeństwa na naganne zachowanie Ministra Sawickiego i jego resortu, którego pozorna troska o budżet rolników będzie w efekcie generować straty finansowe i gospodarcze państwa. Kolejny już raz ujawnia się sprzeczność pomiędzy funkcją Inspekcji Weterynaryjnej pełniącej nadzór nad produkcją, obrotem i przetwórstwem produktów spożywczych zwierzęcego pochodzenia, a nadzorem Ministra Rolnictwa jako reprezentanta producentów i przetwórców rolnych.

Prezes Zarządu
Piotr Kałużny

Do wiadomości:
    1. Komisja Rolnictwa Sejmu RP
    2. Komisja Rolnictwa Senatu RP
    3. Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Komentarze czytelników:

Brak komentarzy.

Wróć do artykułów

© copyright 2004-2005 by Drag, design by Kokuryu. Wszelkie prawa zastrzeżone.