Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Komunikat ze spotkania 9 stycznia

2011/01/10 13:22:10


Komunikat ze spotkania 9 stycznia

W dniu 09.01.2011 z inicjatywy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki "Medicus Veterinarius" odbyło się w Namysłowie spotkanie przedstawicieli wszystkich grup zawodowych lekarzy weterynarii. Obecni byli przedstawiciele okręgowych izb lekarsko weterynaryjnych, stowarzyszeń, dużych zespołów lekarskich z zakładów mięsnych, IW. Przybyli przedstawiciele z całej Polski mimo, że Namysłów nie jest w centrum Polski i część kolegów miała daleką drogę do przebycia.
Tematem spotkania była trudna sytuacja naszego zawodu, zagrożenie zdrowia publicznego związane z projektem powołania nowej IBŻiW, oraz podjęcie decyzji co do dalszych kroków wzmacniających działanie KRLW.
Uznano, że dotychczasowe działania Izby są wyrazem woli lekarzy weterynarii, którzy nie mogą pogodzić się z wizją utraty miejsc pracy dla obecnych i przyszłych lekarzy, a także zagrożeniem bezpieczeństwa konsumenta.
Postanowiono, że aby dobitnie przekonać ministra o determinacji lekarzy dla poparcia obecnego protestu należy :

Zwołać w najbliższą niedzielę 16 stycznia Ogólnopolski Zjazd Lekarzy Weterynarii z udziałem Izb, Stowarzyszeń, Związków Zawodowych, lekarzy wolnej praktyki, inspektorów, nauczycieli akademickich, który postanowi o powołaniu komitetu protestacyjnego, uszczegółowieniu postulatów, określi sposób zaostrzenia protestu w przypadku dalszego ignorowania naszego zawodu.

Zamieścić na stronach wszystkich Izb i Stowarzyszeń, oraz przekazać do wszelkich mediów gdzie tylko to możliwe, tekst informacji skierowanej do wszystkich lekarzy, a przede wszystkim do obywateli państwa wyjaśniający istotę naszego protestu.

Zwrócić się do KILW o utworzenie specjalnego subkonta dla dobrowolnych wpłat przeznaczonych na wsparcie kolegów, którzy z powodu protestu znaleźliby się w trudnej sytuacji materialnej.

Na znak poparcia protestu oznakować ZLZ poprzez oflagowanie lub powieszenie transparentów.

Skierować do ministra apel od studentów weterynarii, którym likwiduje się przyszłe miejsca pracy.

W związku z powyższym apelujemy do wszystkich lekarzy o udział w Zjeździe, który odbędzie się

16.01.2011 roku ( niedziela)

Dokładną godzinę i miejsce (gdzieś w centrum kraju) podamy w najbliższych dniach.

Komentarze czytelników:

Brak komentarzy.

Wróć do artykułów

© copyright 2004-2005 by Drag, design by Kokuryu. Wszelkie prawa zastrzeżone.