Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Uchwały i apel Zjazdu 16 stycznia 2011

2011/01/19 21:23:01


Pobierz plik z artykułem...>>

Z przyczyn od nas niezależnych dopiero dzisiaj publikujemy treść dwóch uchwał i apelu podjętych podczas Zjazdu lekarzy weteran arii 16 stycznia 2011 roku

UCHWAŁA NR. 1

Ogólnopolskiego Zjazdu Lekarzy Weterynarii w sprawie powołania Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego.

Ogólnopolski Zjazd Lekarzy Weterynarii w dniu 16 stycznia 2011 r. powołuje Ogólnopolski Komitet Protestacyjny Lekarzy Weterynarii, który podejmie koordynację działań Krajowej Rady Lekarsko Weterynaryjnej, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Lekarzy Wolnej Praktyki „Medicus veterinarius”, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej oraz Związku Zawodowego „Solidarność” Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. Członkowie Komitetu Protestacyjnego wyłonieni przez poszczególne organizacje zbiorą się w Warszawie w dniu 17 stycznia 2011 roku, celem omówienia strategii dalszych negocjacji ze stroną rządową.

Prezydium Zjazdu: Jacek Sośnicki , Piotr Kałużny, Piotr Skrzypczak

Tadeusz Jakubowski wykluczył możliwość desygnowania kogokolwiek z członków Krajowej Rady do Komitetu Protestacyjnego. Prezes W trakcie posiedzenia Krajowej Rady w dniu 17 stycznia 2011 roku Prezes stwierdził, że rozmowy z MRiRW są w toku i nie wypada nam jednocześnie odwoływać protest i brać udział w pracach Komitetu Protestacyjnego. Prezes uważa, że Ogólnopolski Komitet Protestacyjny może działać samodzielnie, bez Krajowej Rady i próbować na własną rękę dotrzeć do Ministra czy Premiera. Członkowie związków zawodowych i Stowarzyszenia „Medicus veterinarius”, po posiedzeniu Krajowej Rady uznali, że w tej sytuacji, całą odpowiedzialność za protest i przebieg negocjacji Rada Krajowa bierze na siebie.

Przewodniczący Sekcji Krajowej NSZZ "Solidarność" dr Czesław Klimczak oświadczył, że jego związek nie wejdzie w skład Komitetu Protestacyjnego

UCHWAŁA Nr 2

Ogólnopolskiego Zjazdu Lekarzy Weterynarii w sprawie określenia terminu realizacji postulatów protestu.

Ogólnopolski Zjazd Lekarzy Weterynarii w dniu 16 stycznia 2011 roku ustalił ostateczny termin realizacji postulatów protestu na dzień 7 lutego 2011 roku. W przypadku braku satysfakcjonujących rozstrzygnięć Komitet Protestacyjny ogłosi czynny protest z całkowitym odstąpieniem od wykonywania wyznaczeń od dnia 8 lutego 2011 r. – tzw. godzina „0”.

Prezydium Zjazdu: Jacek Sośnicki, Piotr Kałużny, Piotr Skrzypczak

APEL

Ogólnopolskiego Zjazdu Lekarzy Weterynarii do lekarzy zatrudnionych w Inspekcji Weterynaryjnej

Ogólnopolski Zjazd Lekarzy Weterynarii w dniu 16 stycznia 2011r. zwraca się z apelem do lekarzy weterynarii – pracowników Inspekcji Weterynaryjnej o czynne włączenie się w protest od dnia 8 lutego 2011 roku w formie dni wolnych na rządanie.

Komentarze czytelników:

Brak komentarzy.

Wróć do artykułów

© copyright 2004-2005 by Drag, design by Kokuryu. Wszelkie prawa zastrzeżone.