Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

POROZUMIENIE WIELKOPOLSKIE LEKARZYWETERYNARII

2015/07/02 08:26:59


Pobierz artykuł...>

POROZUMIENIE WIELKOPOLSKIE LEKARZY WETERYNARII

W dniu 26 czerwca 2015 r. w Wolsztynie, odbyło się z inicjatywy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej, spotkanie środowiska weterynaryjnego, na którym po burzliwej dyskusji powołano Porozumienie Wielkopolskie. Jego sygnatariuszami zostali:
1. Izba Lekarsko-Weterynaryjna reprezentowana przez Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej lek. wet. Jacka Łukaszewicza
2. Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy Weterynarii Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej z przewodniczącym lek. wet. Bogusławem Knaflewskim
3. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki „Medicus Veterinarius” z Prezesem lek. wet. Jackiem Sośnickim i Vice-Prezesem lek. wet. Piotrem Kałużnym
4. Sekcja Krajowa NSZZ „ Solidarność” Pracowników Weterynarii z przewodniczącym lek. wet. Lechem Rybarczykiem

Porozumienie Wielkopolskie lekarzy weterynarii postanowiło wspólnie przeciwstawić się postępującej pauperyzacji zawodu lekarza weterynarii – pracownika Inspekcji Weterynaryjnej oraz działających w jej imieniu lekarzy urzędowych. Ta niewielka, zaledwie kilkutysięczna grupa lekarzy jest odpowiedzialna za sprawne funkcjonowanie państwa w aspekcie bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego i zwalczanie groźnych chorób zakaźnych w tym chorób odzwierzęcych. Nierewaloryzowane od ośmiu lat wynagrodzenia pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, powodują permanentne obniżanie ich poziomu życia w porównaniu do innych zawodów, istotnych dla funkcjonowania państwa. Polski inspektor weterynaryjny dalej zarabia relatywnie mniej niż jego rumuński odpowiednik, co jest źródłem frustracji i traktowania tego zajęcia jako tymczasowe przez młodych lekarzy do momentu znalezienia innej pracy. Również lekarze urzędowi wyznaczani przez Powiatowych Lekarzy do czynności w zakresie monitorowania i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz higieny zwierząt rzeźnych i mięsa, zwracają uwagę na wieloletni brak rewaloryzacji stawek z cennika urzędowego co powoduje realne obniżanie ich dochodów i poziomu życia ich rodzin. Inspektorzy weterynaryjni i lekarze urzędowi nadzorują na co dzień pracę ważnego sektora gospodarki produkującego żywność pochodzenia zwierzęcego, której jakość umożliwia nieskrępowany eksport na rynki unijne oraz do krajów trzecich. Zwalczając choroby zakaźne jak wścieklizna, gruźlica, bruceloza, wysoce zjadliwa grypa ptaków czy świńska grypa, lekarze chronią zdrowie publiczne i zapobiegają ogromnym stratom gospodarczym. Praca Inspekcji Weterynaryjnej i działających w jej imieniu lekarzy urzędowych jest również źródłem znacznych - kilkusetmilionowych przychodów do budżetu państwa pochodzących z obowiązkowych opłat za nadzór, wnoszonych przez podmioty produkujące żywność. Lekarze weterynarii nie proszą więc Rządu RP o jałmużnę, lecz zwracają się o sprawiedliwy podział tych przychodów, aby gruntownie wykształcony inspektor weterynaryjny czy urzędowy lekarz miał możliwość realizowania się w swej odpowiedzialnej pracy, a nie musiał szukać dodatkowych dochodów w prywatnych gabinetach lecząc psy i koty. Porozumienie Wielkopolskie lekarzy weterynarii zamierza zgodnie z obowiązującymi przepisami zaprotestować w obronie tej niewielkiej, ale jakże ważnej grupy zawodowej, wobec której kolejne rządy dopuszczały się wieloletnich zaniedbań. Jeśli Rząd Rzeczypospolitej nie podejmie konstruktywnych działań na rzecz zmiany tej katastrofalnej sytuacji, lekarze weterynarii gotowi są do czynnego protestu z zatrzymaniem produkcji i eksportu żywności włącznie.

Komentarze czytelników:

Brak komentarzy.

Wróć do artykułów

© copyright 2004-2005 by Drag, design by Kokuryu. Wszelkie prawa zastrzeżone.