Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Spotkanie sygnatariuszy Porozumienia Wielkopolskie

2016/06/21 23:54:31


Spotkanie sygnatariuszy Porozumienia Wielkopolskiego z Minister Ewą Lech

W dniu 27 kwietnia 2016 roku, odbyło się w MRiRW, spotkanie sygnatariuszy Porozumienia Wielkopolskiego z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi dr Ewą Lech. W spotkaniu uczestniczyli również Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii dr. Krystian Popławski oraz Główny Lekarz Weterynarii dr. Włodzimierz Skorupski. Ponieważ do dziś nie uzgodniono wspólnego komunikatu więc postanowiłem przedstawić własne wrażenia z tego wydarzenia.
Przedstawiciele Porozumienia Wielkopolskiego wyrazili zaniepokojenie brakiem reakcji resortu na przedstawione Pani Minister na początku grudnia 2015 roku, postulaty płacowe lekarzy weterynarii i pracowników Inspekcji. Pani Minister stwierdziła, iż podejmowane przez nią działania natrafiają na duży opór resortu, ponieważ poprzedni rząd nie zabezpieczył w budżecie odpowiednich środków na te dodatkowe wydatki . Pani dr Ewa Lech zadeklarowała wspólne działania na rzecz odpowiedniej konstrukcji budżetu na 2017 rok, uwzględniającej podwyżki dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz urzędowych lekarzy weterynarii. Jednocześnie Pani Minister przypomniała, że trwają intensywne prace zespołu ministerialnego nad powstaniem Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności, którymi kieruje Pan Andrzej Chodkowski Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa pod hasłem równości wszystkich inspekcji. Zdaniem Pani Ewy Lech, jest wola polityczna i determinacja resortu aby połączenie Inspekcji stało się faktem od 01 stycznia 2018 roku. W pracach zespołu uczestniczy Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii oraz Główny Lekarz Weterynarii. Obaj panowie obecni na spotkaniu nie chcieli jednak przekazać żadnych szczegółów dotyczących prac tego gremium do czasu wypracowania i ogłoszenia wspólnego projektu tj. do 30 czerwca 2016r. Odnieśliśmy wrażenie, że szybkie tempo i brak jawności prac wspomnianego zespołu oraz nie prowadzenie jakichkolwiek konsultacji społecznych sugeruje, iż w nowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności rola i decyzyjność Inspektorów Weterynaryjnych oraz Urzędowych Lekarzy Weterynarii , ulegnie znacznemu ograniczeniu na rzecz pracowników pozostałych Inspekcji. To bardzo niepokoi środowisko weterynaryjne bowiem połączenie miałoby się opierać o terenowe struktury i majątek istniejącej i sprawnie dotąd działającej Inspekcji Weterynaryjnej a więc to ona poniosłaby główny ciężar tej reformy. Lekarze Porozumienia Wielkopolskiego wyrazili zaniepokojenie z powodu planów reformy, która sprowadzi się do wyrugowania decyzyjności lekarzy weterynarii z ochrony zdrowia zwierząt w zakresie zabezpieczenia epizootycznego kraju oraz bezpieczeństwa żywności zwierzęcego pochodzenia. Może to bardzo negatywnie wpłynąć na wiarygodność Polski jako partnera w produkcji i eksporcie żywności na rynek Unii Europejskiej oraz krajów trzecich. Sygnatariusze poinformowali Panią Minister, że Porozumienie Wielkopolskie zrzeszające wszystkie liczące się organizacje społeczno-zawodowe lekarzy weterynarii i pracowników Inspekcji, podejmie wszelkie działania nie wykluczając również czynnego protestu na rzecz realizacji postulatów dotyczących wynagrodzeń oraz zachowania decyzyjności lekarzy weterynarii w nowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności, jako najlepiej merytorycznie przygotowanych fachowców od higieny produktów pochodzenia zwierzęcego, zwalczania chorób zakaźnych zwierząt a tym samym weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego.
Pani Minister Ewa Lech poinformowała przy okazji, iż zamierza zarekomendować ministrowi Jurgielowi podniesienie stawki godzinowej dla personelu pomocniczego przy badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa. Lekarze z Porozumienia Wielkopolskiego stwierdzili, że podniesienie wynagrodzenia techników i oglądaczy o blisko 40% jest dziś niestosowne, ponieważ nie wiąże się ono z podniesieniem opłat lecz w całości pochodzić będzie z wynagrodzeń lekarzy weterynarii, którzy ponoszą przecież pełną odpowiedzialność za sprawowany nadzór i wydawane decyzje administracyjne.
Uczestnicy spotkania wyrazili potrzebę dalszych rozmów na temat konstrukcji nowego budżetu na 2017 rok, uwzględniającego postulaty Porozumienia Wielkopolskiego oraz w momencie pojawienia się projektu reformy Inspekcji wypracowanego przez zespół ministerialny.

Jacek Sośnicki

Komentarze czytelników:

Brak komentarzy.

Wróć do artykułów

© copyright 2004-2005 by Drag, design by Kokuryu. Wszelkie prawa zastrzeżone.