Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Stanowisko Prezydium KRL-W z 21 lipca 2004

2004/07/29 13:14:08


Stanowisko
Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
z 21 lipca 2004 r


w sprawie wzoru umowy na czynności zlecone przez
Powiatowego Lekarza Weterynarii


   1.Po dokonaniu analizy przedłożonego projektu umowy Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej przedkłada uzupełniony i poprawiony projekt umowy na czynności zlecone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii
   2.Zaproponowana umowa jest nie do przyjęcia przez wolno praktykujących lekarzy weterynarii z następujących powodów:
-uniemożliwia właściwe rozliczenie wspólników spółek prowadzących zakłady lecznicze dla zwierząt,
-uniemożliwia rozliczenie się lekarza weterynarii zatrudnionego w zakładzie leczniczym dla zwierząt,
-umowa nie obliguje zleceniobiorcy do prowadzenia zakładu leczniczego dla zwierząt.
  Wykonywanie czynności z wyznaczenia związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych wymaga bazy technicznej w postaci zakładu leczniczego dla zwierząt (nie wymaganie od zleceniobiorcy prowadzenia zakładu leczniczego dla zwierząt jest niezgodne z zapisami ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt),
-wykonywanie czynności z wyznaczenia związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych wymaga od zleceniobiorcy zakupu i stosowania środków farmaceutycznych i materiałów medycznych,a tym samym spełniania wymogów ustawy prawo farmaceutycznego,czego jako osoba fizyczna nie spełnia.
   3.Ponadto wnioskujemy o zamieszczenie przy wzorze umowy załącznika określającego sposób rozliczenia wyznaczonego lekarza weterynarii z organem wyznaczającym.


Sekretarz KRL-W                                                    Prezes KRL-W

Włodzimierz Skorupski                                          Bartosz Winiecki

Komentarze czytelników:

Brak komentarzy.

Wróć do artykułów

© copyright 2004-2005 by Drag, design by Kokuryu. Wszelkie prawa zastrzeżone.