Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Nasze stanowisko w sprawie tzw. "konsultacji"

2004/05/02 20:34:08


 Ogólnopolskie Stowarzyszenie                                                                Namyslów 2004.04.28
Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki
         "Medicus veterinarius"
                 ul. 1 Maja 9
           46-100 Namyslów                                                      Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
                                                      Podsekretarz Stanu Daria Oleszczuk

 

   Stosownie do Państwa pisma ZWoe-046/FW-16/M/04 z dnia 22.04.2004 r. informujemy, że nasze stanowisko wyrażone na konferencji uzgodnieniowej w Warszawie 08.04.2004 r. poparte pismem
nr 05/2004 z dnia 20.04.2004 r. nie uległo zmianie. Przedstawianie do
konsultacji projektu rozporządzenia w tak krótkim czasie całkowicie mija się z
celem. Zwracamy uwagę, że poprzednie uzgodnienia nie mają zupełnie
odzwierciedlenia w przedłożonym do zaopiniowania projekcie. Odnosimy wrażenie,
że jedynymi, którzy mają wpływ na w/w rozporzadzenie są grupy nacisku
przedstawicieli producentów.Fakt ten z pewnością wpłynie negatywnie na wizerunek
Polski jako przyszłego producenta żywności na rynku Unii Europejskiej.
Wprowadzenie stawek godzinowych za badanie mięsa na tak niskim poziomie wbrew
powszechnym protestom lekarzy weterynarii, a również pobieranie 10% haraczu dla
inspekcji od i tak bardzo niskich stawek jest kolejnym dowodem ignorowania głosu
naszego środowiska. Przedłożony do zaopiniowania projekt rozporzadzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za
wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez
powiatowego lekarza weterynarii oceniamy w całości negatywnie, gdyż wprowadzenie
go w życie spowoduje realny spadek przychodów całej służby weterynaryjnej. W
ostatecznym rozrachunku stracą nie tylko lekarze weterynarii wykonujący
czynności wyszczególnione w załączniku do rozporzadzenia ale również budżet
państwa. Wyrażamy oburzenie formą i sposobem prowadzonych tzw. konsultacji w
kształcie przyjętym w resorcie rolnictwa-jest to praktyka uwłaczająca naszej
godności. Jednocześnie mamy nadzieję, że wraz ze zmianą rządu nowa ekipa okaże
więcej zrozumiena dla ciężkiej i odpowiedzialnej pracy jaką wykonują lekarze
weterynarii na każdym szczeblu.

Komentarze czytelników:

Brak komentarzy.

Wróć do artykułów

© copyright 2004-2005 by Drag, design by Kokuryu. Wszelkie prawa zastrzeżone.