Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Za ile pracujemy-ciąg dalszy artykułu z 10.02.2005

2005/03/18 20:59:12


PRYWATNA LECZNICA DLA ZWIERZĄT
Lekarz weterynarii Krzysztof Majerski
e-mail:lekwetkmajerski@eranet.pl

Lek.wet.Krzysztof Majerski
ul.3-go Maja 30
87-605 Tłuchowo

Minister Rolnictwa
ul.Wspólna 30
00-930 Warszawa

Proszę o wyjaśnienie, jakimi względami kierował się autor cennika za czynności zlecone dla lekarzy weterynarii i autor rachunku do umowy zawartej z Inspekcją Weterynaryjną, wg. którego rozliczamy się z Powiatowym Lekarzem Weterynarii za wykonaną w jego imieniu pracę. Jestem lekarzem weterynarii wolnej praktyki, wykonującym prace zlecane przez Powiatowego Lekarza weterynarii. Mam wrażenie, a w wielu wypadkach pewność, że obecnie lekarz weterynarii wykonujący prace zlecone w imieniu Powiatowego Lekarza Weterynarii stał się osobą finansującą działalność państwowej służby weterynaryjnej. Dla przykładu posłużę się wyliczeniami za wykonaną pracę w imieniu Pow. Lek. Wet. - bad. bydła w kierunku brucelozy - po poronieniu / czas konieczny na wykonanie usługi z dojazdem 1godz./.

dojazd do gospodarstwa - 20 km.
dojazd do laboratorium - 80 km. / 100 km. x 0,7846 = 78,46 zł./
zakup probówki - 0,58 zł.
usługa - pobieranie próbek do bad. laboratoryjnych od zwierzęcia
1/ ssaka
a/ krwi lub mleka - 2,65 zł. Rozp. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 02.08.2004 poz.5.

Koszt usługi brutto wynosi : 78,46 + 0,58 + 2,65 = 81,69 zł.

Wyliczenie mojego wynagrodzenia za wykonaną usługę :
1/ kwota brutto - 81,69
2/ koszty uzyskania przychodu - 20% x 81,69 = 16,34
3/ podstawa opodatkowania - poz.1 minus poz.2 - 81,69 - 16,34 = 65,35
4/ zaliczka na podatek dochodowy - 19% x 65,35 = 12,42
5/ składka na ubezpieczenie zdrowotne odliczona- 7,75% x 81,69 = 6,33
6/ składka na ubezpieczenie zdrowotne potrącona - 8,5% x 81,69 = 6,94
7/ zaliczka na podatek wpłacona do U.S. - poz.4 minus poz.5 minus - 12,42 - 6,33 = 6,09
8/ do wypłaty - poz.1 minus poz.6 minus poz.7 - 81,69 - 6,94 - 6,09 68,66 zł.

Z wyliczenia wynika, że potrącona została kwota 13,03 zł. / koszt usługi brutto 81,69 minus kwota do wypłaty 68,66 /. Wykonując opisaną usługę miałem zarobić brutto /wg.cennika Min. Rol. i Rozwoju Wsi / 2,65 zł. Reszta to zwrot kosztów za zakupioną probówkę / 0,58 / i tzw. kilometrówka / 78,46 / tj. zwrot kosztów za zakupione paliwo i amortyzację prywatnego samochodu. Z wyliczeń wynika, że wykonując usługę za 2,65 nic nie zarobiłem, tracąc dodatkowo 10,38 zł. Przedstawiając w/w przykład chcę zwrócić uwagę na bezsensowny i niesprawiedliwy system wynagradzania lekarzy wet. wykonujących prace w imieniu Pow. Lek. Wet. Proponowane nam stawki wynagrodzenia są żenujące - 2,65 za godzinę pracy lekarza weterynarii. Proszę o wskazanie drugiego zawodu , którego przedstawicielom z wyższym wykształceniem proponuje się stawkę 2,65 zł./za godzinę pracy. Piszę „proponuje się, ponieważ i tych proponowanych 265 groszy za godzinę pracy nie zarabiamy, lecz dokładamy do wykonanej usługi. Proszę o wyrażenie swojego stanowiska w sprawie przedstawionego problemu wynagradzania lekarzy weterynarii.

Do wiadomości :
1/ Główny Lekarz Weterynarii
2/ Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Bydgoszczy 85-090 Bydgoszcz ul. Powstańców Wlkp.10
3/ Powiatowy Lekarz Weterynarii 87-600 Lipno ul. Sierakowskiego 12
4/ Kuj. Pom. Izba Lek. Wet. 87-100 Toruń ul. Antczaka 39 m 41

Komentarze czytelników:

Brak komentarzy.

Wróć do artykułów

© copyright 2004-2005 by Drag, design by Kokuryu. Wszelkie prawa zastrzeżone.