Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Moim zdaniem - Dr Lech Gogolewski

2005/04/19 02:04:07


Dr Lech Gogolewski

Moim zdaniem

Ostatnich kilka miesięcy w zawodzie weterynaryjnym to czas burzliwy. Różnice zdań, co do sposobu zlecania czynności urzędowych lekarzom wolnej praktyki, sposoby ich rozliczania finansowego, odpowiedzialność za merytoryczną prawidłowość wykonania tychże czynności powodują permanentny stan napięcia,. Jeżeli dołączymy do tego zbioru ocenę prawidłowości cenników za usługi to mamy już prawie komplet. Komplet, do którego dołączyć należy jednak jeszcze problematykę związaną z nadzorem farmaceutycznym i ewidencjonowaniem stosowania leków ( narkotyki, antybiotyki i obowiązujący okres karencji). Postaram się, wyrazić opinie własne w przedstawionych sprawach. Pisze w sprawach, bo są to poważne sprawy. Pozornie proste do rozwiązania a jednak jak się okazuje nierozwiązywalne. Jakim bowiem problemem w skali kraju jest jednoznaczne określenie sposobu zlecania czynności urzędowych lekarzom wolnej praktyki?

Jeżeli jest praca, do wykonania jest człowiek, który może ją wykonać, ponieważ ma kwalifikacje, ma zarejestrowaną działalność gospodarczą w tej dziedzinie i zgodnie z prawem płaci podatki, ZUS oraz składkę zdrowotną. Okazuje się, że potrafimy wszystko tak zagmatwać, że co powiat i co województwo to wszystko inaczej. Najłatwiej było by skwitować tę sytuację naszym polskim " róbta, co chceta". Odrębną kwestią jest cennik za usługi weterynaryjne konsultowane i ustalane przez rzeźników lub byłych ministrów

( prof. Zięba) Wiele pozycji cennika nie było aktualizowanych przez kilka lat. A co z zaległościami w wypłatach? Co do problematyki nadzoru farmaceutycznego to moim zdaniem ktoś zawinił, ktoś - ale kto? Celowo ustanawia nierozsądne zmieniane, co chwila sposoby ewidencjonowania stosowanych leków i sporządzania informacji o okresach karencji. Wszyscy wiemy ze nie można i nie powinno się stosować ich bez zachowania koniecznych procedur bezpieczeństwa.

Moim zdaniem przy odrobinie dobrej woli i racjonalnego myślenia można wszystkie te sprawy rozwiązać. Przed samorządem lekarzy weterynarii stoją, więc ważne i nie cierpiące zwłoki wyzwania.

Biuletyn Informacyjny nr 16 z marca 2005 Wiielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Komentarze czytelników:

Brak komentarzy.

Wróć do artykułów

© copyright 2004-2005 by Drag, design by Kokuryu. Wszelkie prawa zastrzeżone.